Sök

Den unga människans livsvillkor

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att söka en djupare förståelse för unga mäns och kvinnors livsvillkor kopplat till arbete, arbetslöshet samt riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Fyra delstudier ingår i projektet. Delstudie I och II publicerade, se nedan och datainsamling klar till delstudie III och IV. Planerad disputation 2017.

Varaktighet 2009-2016

Forskare

Ove Björklund, Högskolan i Gävle
Lisbet Nyström, professor, Åbo akademi (handledare)
Elisabeth Häggström, docent, Högskolan i Gävle (handledare)

Publikationer

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)