Gå till eugreenalliance
Sök

Inkludering i arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/ESS­

Ett fyraårigt projekt som syftar till att undersöka hur sjuksköterskor som har en utbildning från ett land utanför EU/ESS och Schweiz kan få ett bättre arbetsliv i Sverige.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vad som underlättar processen för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES och Schweiz till ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv i Sverige.

Projektet planeras omfatta fyra delstudier

  • delstudie I och II är intervjustudier med syfte att studera vilka upplevelser sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES har av att genomföra kompletterings­utbildning alternativt att genom Social­styrelsen genomföra kunskapsprov och praktisk tjänstgöring för att få svensk sjuksköterske­legitimation.
  • Delstudie III är en enkätstudie med syfte att beskriva och jämföra hur sjuk­sköterskor som genomfört kompletterings­utbildning, kunskapsprov och praktisk tjänstgöring eller gått ordinarie sjuksköterske­program för att få svensk sjuksköterske­legitimation skattar; tro på sin egen förmåga/self-efficacy, självskattad kompetens inom yrket, samt utveckling och lärande.
  • Delstudie IV är en longitudinell enkätstudie med syftet att följa sjuk­sköterskorna ut i arbetslivet för att undersöka vad som predicerar självskattad kompetens, hälsa och välbefinnande i arbetslivet.

Projektet förväntas bidra med ökad kunskap om vad som kan underlätta inkludering i arbetslivet och vad som kan bidra till ett ökat välbefinnande och en ökad arbets­tillfreds­ställelse för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES. Denna kunskap kan ha betydelse för utvecklingen inom både utbildning och arbetsliv vilket i sin tur kan ha betydelse för såväl den patientnära vården som för ett långvarigt hälsofrämjande arbetsliv för sjuksköterskor med utländsk examen som arbetar i Sverige.

Projektets löptid

Projektet pågår under fyra år och beräknas vara i färdigt 2023. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Forskare

Denice Högstedt, doktorand, Högskolan i Gävle (doktorand­presentation)

Maria Engström, huvudhandledare, professor, Högskolan i Gävle (forskar­presentation)

Elisabet Eriksson, biträdande handledare, universitetslektor, Högskolan i Gävle (Elisabeths forskarpresentation)

Inger Jansson, biträdande handledare, universitetslektor, Göteborgs Universitet

Kontakt

Denice Högstedt, doktorand Högskolan i Gävle

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)