Gå till eugreenalliance
Sök

Lärandets drivkraft, kamratlärande och bedömningar under verksamhetsförlagd utbildning (AssCe)

Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter

Det övergripande syftet är att studera kamratlärande, under utbildning och i introduktionsprogram, som en metod att underlätta sjuksköterskestudenters och nyutexaminerade sjuksköterskors väg in i arbetslivet. Designen i de ingående studierna varierar från experimentella studier till deskriptiva intervjustudier.

Sex delstudier ingår i projektet varav fyra ingår i Pålssons doktorandprojekt. Dessa infattar en kvasiexperimentell studie med för- och eftermätning (manusskrivande pågår). Kvalitativ pilotstudie (intervjuer, frågeformulär, inspelade reflektionssamtal samt dagboksskrivande, data insamlad våren 2015). Randomiserad experimentell studie datainsamling påbörjad våren 2015. En observationsstudie där datainsamlingen påbörjas hösten 2015.

Projektets varaktighet 2014-2019.

Projektet genomförs i samarbete med Region Gävleborg, Aleris Bollnäs och Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje.

AssCe

Länk till forskning om verksamhetsförlagd utbildning och bedömningar

Modeller för handledning

Länk till projektet

Forskare

Gunilla Mårtensson, Docent, Högskolan i Gävle
Maria Engström, Professor, Högskolan i Gävle
Christine Leo Swenne, Docent, Uppsala Universitet
Ylva Pålsson, tidigare Doktorand, adjunkt Högskolan i Gävle/Uppsala universitet
Eva Hellström-Hyson, MSc, Högskolan i Gävle
Anna Löfmark, Docent, Högskolan i Gävle
Maria Lindberg, PhD, Region Gävleborg

Publikationer

Publikationer
Pålsson, Y., Engström, M., Leo Svenne, C. & Mårtensson, G. (2018). A peer learning intervention targeting newly graduated nurses : a feasibility study with a descriptive design based on Medical Research Council framework. Journal of Advanced Nursing, 74 (5), 1127-1138. 10.1111/jan.13513 [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Leo Svenne, C., Ädel, E. & Engström, M. (2017). A peer learning intervention for nursing students in clinical practice education : a quasi-experimental study. Nurse Education Today, 51, 81-87. 10.1016/j.nedt.2017.01.011 [Mer information]
Vae, K., Engström, M., Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2018). Nursing students' and preceptors’ experience of assessment during clinical practice : a multilevel repeated-interview study of student–preceptor dyads. Nurse Education in Practice, 30, 13-19. 10.1016/j.nepr.2017.11.014 [Mer information]
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)