Gå till eugreenalliance
Sök

Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården

Det övergripande syftet med projektet är att följa och beskriva i vilken form och omfattning Lean produktion tillämpas och förändras över tid inom primärvården samt undersöka hur Lean samvarierar med personalens hälsa, arbetsmiljö och vårdkvalitet.

För att besvara forskningsprojektets syfte har datainsamling att skett i två steg. I steg ett har ett befintligt Lean-instrument vidareutvecklats och kontextanpassats till hälso- och sjukvården. I steg två är syftet att studera hur Lean i primärvården samvarierar med personalens hälsa, psykosociala arbetsmiljö samt vårdkvalitet. All data är insamlad. Halvtidsseminarium för doktorand genomfört oktober 2017.

Samarbete sker med Region Gävleborg/primärvården och privata aktörer inom primärvården.

Forskare

Monica Kaltenbrunner Nykvist, Doktorand, Högskolan i Gävle
Maria Engström, Docent (huvudhandledare), Högskolan i Gävle
Svend Erik Mathiassen, Professor (bitr. handledare), Högskolan i Gävle
Lars Bengtsson, Professor (bitr. handledare), Högskolan i Gävle

Publikationer

Publikationer
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2017). A questionnaire measuring staff perceptions of Lean adoption in healthcare : development and psychometric testing. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2163-x [Mer information]
Cannavá, Catharina & Salvo, Amanda (2018). Metodik för analys och förbättring av företags mål. Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen). 84 s. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)