Gå till eugreenalliance
Sök

Patientsäkerhet och kommunikation

Kommunikation och patientsäkerhet

Kommunikation och patientsäkerhet inom anestesi- och intensivvård

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård samt undersöka om patientsäkerhet och kommunikation mellan vårdpersonal förändras efter att SBAR införts.

Datainsamling genomförd.

Projektets varaktighet 2011-2016. Planerad disputation 2016.

Projektet sker i samverkan mellan HiG och Region Gävleborg med finansiering från båda.

Forskare

Maria Engström, Docent (huvudhandledare), Högskolan i Gävle
Gunilla Mårtensson, Docent (bitr. handledare), Högskolan i Gävle
Christine Leo Swenne, Docent (bitr. handledare), Uppsala universitet
Maria Randmaa, Univ. adjunkt vid Högskolan i Gävle och doktorand vid Uppsala universitet

Publikationer

Publikationer
Randmaa, M., Engström, M., Leo Swenne, C. & Mårtensson, G. (2017). The postoperative handover : a focus group interview study with nurse anaesthetists, anaesthesiologists, and PACU nurses. BMJ Open, 7 (8). 10.1136/bmjopen-2016-015038 [Mer information]
Randmaa, M., Leo Swenne, C., Mårtensson, G., Högberg, H. & Engström, M. (2016). Implementing situation-background-assessment-recommendation in an anaesthetic clinic and subsequent information retention among receivers : a prospective interventional study of postoperative handovers. European Journal of Anaesthesiology, 33 (3), 172-178. 10.1097/EJA.0000000000000335 [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2015). An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics : The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory. Journal of Perianesthesia Nursing, 30 (2), 105-115. 10.1016/j.jopan.2014.01.012 [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2014). SBAR improves communication and safety climate and decreases incident reports due to communication errors in an anaesthetic clinic : a prospective intervention study. BMJ Open, 4 (1). 10.1136/bmjopen-2013-004268 [Mer information]
Randmaa, M. (2016). Communication and Patient Safety : Transfer of information between healthcare personnel in anaesthetic clinics. Diss. (sammanfattning), 2016 Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 70 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1186) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)