Gå till eugreenalliance
Sök

Patientsäkerhet, omvårdnad vid anestesi

Patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen

Övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera samband, dokumentation och riktlinjer för luftvägsbedömning vid endotrakeal intubation, patienters upplevelser av vakenintubation samt anestesiologers tankar kring svår luftväg och strategier de använder för att lösa situationen.

Delstudie1: Observationsstudie. Delstudie 2: Nationell kartläggning. Delstudie 3: Kvalitativ intervjustudie. Delstudie 4: Kvalitativ fenomenografisk intervjustudie.

Delstudie 1 och 2 publicerade. Delstudie 3 och 4 inskickade.

Projektets varaktighet 2011-2016.

Projektet sker i samverkan mellan HiG och Region Gävleborg med finansiering från båda.

Forskare

Ulrica G. Nilsson, Professor, Örebro universitet
Mariann Högman, Professor, bitr. handledare, Region Gävleborg och Uppsala universitet
Anders Larsson, Professor, Uppsala universitet
Ulrika Pöder, Lektor, Uppsala universitet
Kati Knudsen, doktorand, univ. adjunkt, Högskolan i Gävle/Uppsala universitet

Publikationer

Publikationer
Knudsen, K., Pöder, U., Nilsson, U., Högman, M., Larsson, A. & Larsson, J. (2017). How anaesthesiologists understand difficult airway guidelines : an interview study. Upsala Journal of Medical Sciences, 122 (4), 243-248. 10.1080/03009734.2017.1406020 [Mer information]
Knudsen, K., Nilsson, U., Högman, M. & Pöder, U. (2016). Awake intubation creates feelings of being in a vulnerable situation but cared for in safe hands : a qualitative study. BMC Anesthesiology, 16 (1). 10.1186/s12871-016-0240-z [Mer information]
Knudsen, K., Högman, M., Larsson, A. & Nilsson, U. (2014). The best method to predict easy intubation : a quasi-experimental pilot study. Journal of Perianesthesia Nursing, 29 (4), 292-297. 10.1016/j.jopan.2013.05.015 [Mer information]
Knudsen, K., Pöder, U., Högman, M., Larsson, A. & Nilsson, U. (2014). A nationwide postal questionnaire survey : The presence of airway guidelines in anaesthesia department in Sweden. BMC Anesthesiology, 14 (25), 25-. 10.1186/1471-2253-14-25 [Mer information]
Knudsen, K. (2016). Airway management in anaesthesia care : professional and patient perspectives. Diss. (sammanfattning), 2016 Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 56 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1205) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)