Sök

Samordnad telefonrådgivning

Nationellt samordnad telefonrådgivning utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv

- sjuksköterskans agerande i telefonmötet

Projektet var från början doktorandprojekt för Annica Ernesäter (disputation 2012).  Det övergripande syftet med forskningsprojektet var att beskriva och undersöka patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete inom den nationella Sjukvårdsrådgivningen 1177 samt beskriva och undersöka kommunikationen mellan telefonsjuksköterskor och uppringare.

Forskare

Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle
Annica Ernesäter, med.dr., Högskolan i Gävle
Inger Holmström, professor, Mälardalens högskola
Ulrika Winblad Spångberg, docent, Uppsala universitet

Publikationer

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)