Gå till eugreenalliance
Sök

Sjuksköterskors yrkesroll

Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

Hur uppfattar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter sjuksköterskans yrkesroll? Hur förändras uppfattningen om yrkesrollen över tid? Hur uppfattar och tillämpar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter sjuksköterskans omvårdnadsansvar?

Datainsamling genomförd och analys av data påbörjad.

Forskare

Marja-Leena Kristofferzon, lektor, Högskolan i Gävle
Gunilla Mårtensson, lektor, Högskolan i Gävle
Maria Engström, lektor, Högskolan i Gävle
Bernice Skytt, lektor, Högskolan i Gävle
Marianne Carlsson, prof. Uppsala universitet, gästprofessor Högskolan i Gävle
Maria Lindberg, Region Gävleborg

Publikationer

Publikationer
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)