Gå till eugreenalliance
Sök

Vårdpersonals och första linje chefers arbetssituation inom svensk akutsjukvård: förutsättningar, chef-och ledarskap, välbefinnande och effektivitet.

Det övergripande syftet med projektet är att inom svensk akutsjukvård studera medarbetarnas och första linje chefernas strukturella förutsättningar i arbetet samt deras välbefinnande och effektivitet. Projektet planeras omfatta fyra datainsamlingar vid enheter inom medicin och kirurgi vid offentligt och privat driven vård i landet. Data från en enkät-, observations- och intervjustudie är insamlad till de två första delstudierna. De andra två delstudierna planeras i nuläget vara intervjustudier. Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap i vilka strukturella förutsättningar inom svensk akutsjukvård som kan vara av betydelse för vårdpersonal och första linje chefers arbete, välbefinnande och effektivitet. Dessa resultat skulle kunna användas i arbetet med att utveckla samt förbättra arbetssituationen och vårdkvalitén inom svensk akutsjukvård. 


Forskare

Karin Lundin, doktorand, Högskolan i Gävle

Bernice Skytt, huvudhandledare, docent, Högskolan i Gävle

Maria Engström, bitr. handledare, professor, Högskolan i Gävle

Marit Silén, bitr. handledare, universitetslektor, Högskolan i Gävle

Annika Strömberg, bitr. handledare, universitetslektor, Högskolan i Gävle

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)