Böcker

De senaste böckerna vid Akademin för hälsa och arbetsliv, hämtade ur DIVA vid Högskolan i Gävle.

Publikationer

| Kapitel i böckerKapitel i böcker

Sjöberg, S. & Turunen, P.

(2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]

Sjöberg, S. & Turunen, P.

(2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]

Sjöberg, S. & Turunen, P.

(2018). Samhällsförändringar som utmanar. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-64. [Mer information]

Sjöberg, S. & Turunen, P.

(2018). Samhällsarbete i omvandling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 65-87. [Mer information]

Rambaree, K. & Sjöberg, S.

(2018). Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 343-362. [Mer information]

Hansson, M., Lundgren, I. & Sjöberg, S.

(2018). Fältarbete i utsatta bostadsområden. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 139-158. [Mer information]

Al-Khamisi, R. & Sjöberg, S.

(2018). Social mobilisering och nya sociala rörelser. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 277-295. [Mer information]

Turunen, P.

(2018). Gemensamma krafter - en utökad familjecentral. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 159-178. [Mer information]

Brusman, M. & Turunen, P.

(2018). Socialt hållbar samhällsplanering. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 117-138. [Mer information]

Lundgren Stenbom, E. & Turunen, P.

(2018). Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA. Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 179-196. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)