Socialt arbete

Den forskning inom socialt arbete vi bedriver tillhör ämnets centrala forskningsområden, bland annat missbruk/beroende, behandlingsprocesser och dess resultat, psykisk ohälsa, äldreforskning, samt coping och andlighet i socialt arbete.

Forskningsprojekt
Forskare

Ahmadi, Fereshteh, professor
Forinder, Ulla, professor
Grell, Pär, lektor
Kroon, Ann, lektor
Larsson, Sam, professor
Rambaree, Komalsingh, lektor
Silvén Hagström, Anneli, lektor
Sjöberg, Stefan, lektor
Sjöblom, Yvonne, professor
Sjölund, Maria, lektor
Tham, Pia, lektor
Trygged, Sven, professor
Turunen, Päivi, lektor
Zetterberg, Liv, lektor
Öberg, Peter, professor

Doktorander

Bengtsson, Mattias
Lyrberg, Ann
Örnehag, Andreas