Forskning inom vårdvetenskap

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg

Forskningen belyser vårdpersonalens arbetsmiljö samt chef- och ledarskap. Frågor som fokuseras är bl.a. samband mellan ledarskap och personalens välmående samt mellan strukturella förutsättningar och personalens välmående. Olika former av interventioner studeras för att förbättra arbetsmiljön liksom samband mellan arbetsmiljö och verksamhetens resultat och kvalitet. Forskningen fokuserar också på utbildningar inom vård och omsorg, kommunikation inom och mellan olika yrkesgrupper, personalens syn på sin roll, förutsättningar och ansvarsområde. Interventionsforskning och longitudinella studier pågår.

Vård och omsorg av äldre/det goda åldrandet

Forskningen fokuserar behov och problem hos äldre samt närståendes situation och interventioner för att stödja dessa grupper. Forskningen belyser bland annat den fysiska vårdmiljön; användning av välfärdsteknik och trädgården i äldreomsorgen. Ett projekt är en nationell longitudinell populationsbaserad studie om åldrandet, i samverkan med flera lärosäten, finansierad delvis av Socialdepartementet.

Att leva med långvarig ohälsa

Forskningen fokuserar konsekvenser av långvarig ohälsa på patienters och närståendes livssituation, vårdpersonalens förmåga att identifiera patienters problem och stödja patienter/närstående i att hantera livssituationen. Målsättningen är att identifiera frisk- och riskfaktorer för ohälsa/sjukdom, förutsättningar för god vård och att utveckla effektiva behandlings-/omvårdnadsåtgärder. Forskningen är kopplad till Hälsofrämjande arbetsliv utifrån att individens livssituation ska anpassas till ett så normalt liv som möjligt, där ett mål är återgång till och att hantera arbetslivet.

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)