Akademin för hälsa och arbetsliv
Akademichef

Akademichef

Annika Strömberg

026-648653

Akademisamordnare

Akademisamordnare

Lena Sirberg

026-648240

 

Akademins kansli

Kansliet finns i hus 51, plan 2
Kansliets e-postadress: kurs-aha@hig.se

Expeditionstider

Måndag - Tisdag

09:00 - 15:00

Onsdag

12:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 12:00

Fredag

09:00 - 12:00

 

Kansliet är stängt för besök vecka 52 och vecka 1.
Kontakta oss istället via e-post: kurs-aha@hig.se eller högskolans växel telefon 026 - 64 85 00

Kontaktpersoner på AHA

Folkhälsovetenskap Arbetshälsovetenskap

Biologi fristående kurser Hälsopedagogiska programmet Masterprogrammet arbetshälsovetenskap  

Internationella socionomprogrammet idrottsvetenskapliga programmet

Specialistsjuksköterskeprogrammen – inriktning distrikts­sjuksköterska och vård av äldre

Lena

Hjelm

026-648871

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap Sjuksköterske­program­met

Jenny Bergström

026-648295

Socialt arbete/social omsorg, sociologi, psykologi och kriminologi – fristående kurser, Socionomprogrammet, Kandidatprogrammet i utredningskriminologi och Personal- och arbetslivsprogrammet.

Marie Åhrman

026-648238

 

Akademin för hälsa och arbetsliv