Gå till eugreenalliance
Sök

Kontakt

Akademichef

Magnus Isaksson
Telefon: 026-64 82 49
E-post: magnus.isaksson@hig.se

Avdelningschefer

Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Zahra Ahmadi
Telefon: 026-64 86 29
E-post: zahra.ahmadi@hig.se

Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

Fredrik Hellström
Telefon: 026-64 86 60
E-post: fredrik.hellstrom@hig.se

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Josefin Westerberg Jacobson
Telefon: 026-64 82 33
E-post: josefin.westerbergjacobson@hig.se

Avdelningen för vårdvetenskap

Maria Lindberg
Telefon: 073-689 30 43
E-post: maria.lindberg@hig.se

Biträdande avdelningschef
Tina Nordström
Telefon: 073-640 59 67
E-post: tina.nordstrom@hig.se

Akademisekreterare

Elin Krans
Telefon: 026-64 85 55
E-post: elin.krans@hig.se

Sandra Wikner
Telefon: 026-64 50 58
E-post: sandra.wikner@hig.se

Utbildningsledare

(sorterat på program)

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp
Anna-Karin Enhol Näslund
E-post: anna-karin.enhol.naslund@hig.se

Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
Lena Svennberg
E-post: lena.svennberg@hig.se Telefon: 026-64 84 17

Kandidatprogram i socialt arbete med internationell inriktning
Catharina Löf, utbildningsledare
E-post: catharina.lof@hig.se

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
Kivanc Atak, utbildningsledare
E-post: kivanc.atak@hig.se Telefon: 026-64 81 98

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Åsa Samuelsson
E-post: asa.samuelsson@hig.se Telefon: 026-64 50 07

Masterprogram i socialt arbete 120 hp
Åsa Vidman, utbildningsledare
E-post: asa.vidman@hig.se

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp
Linda Langeborg
E-post: linda.langeborg@hig.se Telefon: 026-64 84 59

Sjuksköterskeprogrammet
Marit Silén, utbildningsledare
E-post: marit.silen@hig.se Telefon: 070-713 89 12

Specialistsjuksköterskeprogrammen
Annica Björkman, utbildningsledare
E-post: annica.bjorkman@hig.se Telefon: 026-64 84 04

Socionomprogrammet 210 hp
Åsa Vidman, utbildningsledare
E-post: asa.vidman@hig.se

Ämnesansvariga

Arbetshälsovetenskap
Marina Heiden, marina.heiden@hig.se, 026-64 85 44

Folkhälsovetenskap
Gloria Macassa, gloria.macassa@hig.se, 026-64 82 28

Idrottsvetenskap
Sven Blomqvist, sven.blomqvist@hig.se

Kriminologi
Sofia Wikman, sofia.wikman@hig.se

Medicinsk vetenskap
Johan Olerud, johan.olerud@hig.se

Psykologi
Katrin Lättman, katrin.lattman@hig.se

Socialt arbete
Peter Öberg, peter.oberg@hig.se, 026-64 82 88

Vårdvetenskap
Annika Nilsson, annika.nilsson@hig.se, 026-64 82 82

Kurs- och programadministration

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)