Gå till eugreenalliance
Sök

Samverkan vid Akademin för hälsa och arbetsliv

En viktig del av Högskolans verksamhet är att samverka med det omgivande samhället. Akademins utbildning och forskning  ska komma samhället och individen till nytta på olika sätt, genom att skapa nya produkter, tjänster och idéer samt utveckla verksamheter. Samverkan utvecklar och är viktigt för att skapa god utbildning och forskning. Samverkan är ömsesidigt.

Samverkan inom utbildning

I de utbildningar som sker på Akademin för hälsa och arbetsliv ingår samverkan med arbetslivet genom till exempel fältstudier, projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, gästföreläsningar samt uppsatsarbeten.


Forskningssamverkan

Den forskning som sker på akademin sker ofta nära arbetslivet eller det fält som berörs av den. Både privata näringslivet och offentliga sektorn är involverade i den forskning som sker. Strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete har sin tyngdpunkt inom denna akademi och där sker stor del av forskningen nära företag och organisationer.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Inom akademins kunskapsområden sker utbildningar inom till exempel socialt arbete, samtalsmetodik, ledarskap, ergonomi och handledarskap på uppdrag av olika arbetsgivare i syfte att utveckla personal och verksamhet. Sjuksköterskeprogrammet köps av Region Gävleborg som hel utbildning för att kompetensutveckla personal.

Läs mer om kompetensutveckling för yrkesverksamma

Samverkansprojekt

Vid akademin sker projekt som syftar till att utveckla och stärka samarbeten mellan högskolan och arbetslivet inom de områden där akademin är verksam.

Arenan för Social kunskapsutveckling

Högskolan i Gävle och Gävle kommun har gemensamt skapat en samverkansarena för det sociala fältet där samarbete inom utbildning och forskning står i fokus för att utveckla det sociala arbetet.

Kontakt

Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig
Telefon: 026- 64 87 90
Mobil: 070-531 87 90 
E-post: anna.jansson@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2024-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)