Sök

ASK- Arenan för social kunskapsutveckling

Vi vill i samverkan arbeta för en god samhällsutveckling, hälsofrämjande organiserade och hållbara livsvillkor för människor. Det är avgörande för välbefinnande och välfärd för individer, organisationer och samhällen.

I ASK, Arenan för social kunskapsutveckling, sker möten och utbyten mellan forskare och praktik inom det sociala området. Det gör vi för att skapa kunskapsutveckling och nytänkande i nära samarbete mellan forskning och praktik. ASK är en nod i regionen för forskning och utveckling inom det sociala området.

Med stöd av ASK möts akademisk och praktisk kunskap och erfarenhet. Arenan välkomnar aktörer från både offentlig, privat och ideell sektor att vara del i arbetet och utbytet.

ASK bidrar med sina aktiviteter till forskning och kunskapsutveckling i hela regionen. Samarbetet i ASK ger utveckling av personal och verksamheter.

Visionen för samarbetet är att en hållbar struktur för lärande skapas där utbildning och forskning bedrivs i en unik samverkan mellan akademi och fält. Där skapas det en arena för kunskap och kompetensutveckling som möter samhällets utmaningar inom det sociala fältet.

 Aktiviteter

  • Arenaträffar med företrädare från både högskola, kommuner, region och andra aktörer inom området
  • Workshops för utveckling av gemensamma forsknings- och utvecklingsidéer
  • Större möten och temadagar
  • Processtöd i samverkan och samproduktion


Kontakt

Bo Söderqvist, Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och arbetsliv, tel: 026- 648231

Anna Jansson Åkerson, Samverkansansvarig, tel: 026-648790


Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)