Gå till eugreenalliance
Sök

För dig som vill fördjupa dig

På den här sidan hittar du information om böcker, publikationer eller annat material som du kan ha nytta av i ditt jobb.

Artiklar

‘Anxiety, frustration and understanding’. Swedish personal social service workers’ cognitive appraisals of encounters with violent clients.
Författare: Jimmy Stephen Munobwa, Fereshteh Ahmadi, Peter Öberg

Läs hela artikeln

Böcker

Tips på böcker där Högskolans forskare medverkar.

Ärendehandläggning inom socialtjänsten: I teori och praktik

Författare: Candice Ståhl och Hanna Grylin

Den här boken riktar sig till studerande på landets socionomutbildningar, men även till handläggare inom socialtjänsten och andra som har intresse av att lära sig om socialtjänstens ärendehandläggning. Syftet med boken är att ge en introduktion till handläggnings- och dokumentationsregler som ska beaktas under ärendehandläggning i socialtjänstens verksamhet. Boken är skriven med utgångspunkt i internationell rätt om mänskliga rättigheter, kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, LVU, LSS och LVM. Den omfattar barn- och ungdomsärenden, ärendehandläggning vid våld i nära relation och ärenden som rör personer med funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik. I boken ges löpande exempel med kommentarer på hur reglerna kan tillämpas i skilda situationer under ärendehandläggningen.

Läs mer om boken Ärendehandläggning inom socialtjänsten: I teori och praktik

Medling i konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott

Författare: Hannah Finley, Eva Fromholz, Ilse Hakvoort, Maritha Jacobsson, Sara Monemi, Lottie Wahlin, Ann-Sofie Bergman, Annika Rejmer

Bokomslag medling vid konflikter

Konflikter kan uppstå på alla nivåer och i alla sammanhang – inom och mellan individer, grupper, företag, institutioner, organisationer och nationer m.fl. Medling kan användas för att hantera många olika typer av konflikter. Trots att medling som konflikthanteringsmetod i vissa fall är införlivad i både lagstiftning, riktlinjer och praktik är kunskapen om medling begränsad i Sverige. Det gäller om, när och hur medling ska eller bör genomföras samt vilka effekter den har.

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott fokuserar inte på hur och varför konflikter uppstår, utan på hur konflikter kan hanteras för att minska dess negativa effekter och ger även verktyg för att hantera framtida konflikter eller till och med förebygga att sådana uppstår. Medlingsområdena berör barn och unga och då FN:s barnkonvention är lag i Sverige ställs frågan om hur barnets rättigheter inom de olika konfliktområdena bäst kan tillgodoses – både i konflikter som barn och unga kan drabbas av samt i sådana som de själva orsakar.

Boken behandlar de bakomliggande idéerna och den rättsliga reglering som medling vilar på och hur medling bedrivs i Sverige och i andra länder. Även problem och utmaningar med medling och när medling är lämpligt respektive mindre lämpligt som verktyg i konflikter som rör barn och unga diskuteras i boken. Slutligen väcks frågan om medlingens framtid i Sverige och hur denna konflikthanteringsmetod kan implementeras för att på bästa sätt nyttja dess potential.

Medling vid konflikter som rör barn och unga – i familjen, i skolan och vid brott kan användas vid t.ex. lärar-, socionom-, polis- och juristutbildningarna. Den riktar sig även till praktiker inom dessa områden samt till åklagare, domare, advokater, politiker, lagstiftare och forskarsamfundet.

Mer information om boken Medling i konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott.

Kapitel från böcker

Boktitel: Det komplexa uppdraget (2023) Redaktörer: Maria Zackariasson, David Gunnarsson, Elisabeth Wollin
Kapitel 5: Möten med elevers hedersrelaterade begränsningar - dilemman och strategier. Maria Vallström, Sara Högdin & Sara Helmersson Pdf, 8 MB.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-10-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)