Gå till eugreenalliance
Sök

Tidigare seminarier inom ASK

Här hittar du information om tidigare möten och seminarier som arrangerats av ASK

Program som ASK har arrangerat:

Här hittar du information om tidigare arenaträffa och seminarier som ASK har arrangerat. Här kan du hitta material från seminariet och ibland också se det i efterhand.

Program 2023

Arenaträff: Hur förebygga att ungdomar dras in i kriminella nätverk

Den 5 oktober arrangerade en arenaträff om hur man ska förebygga att ungdomar dras in i kriminella nätverk. Med på arenaträffen deltog bland annat forskarna Stefan Sjöberg, socialt arbete, Amir Rostami, kriminologi och Sara Skoog Waller, psykologi. Intresset för arenaträffen var mycket stort, och anmälan fick stoppas vid 50 anmälda.

Läs Stefan Sjöbergs sammanfattning av arenaträffen

Program 2022

Arenaträff om förebyggande arbete, 6 oktober 2022

Hur arbetar man förebyggande med barn och unga för att förhindra skadligt beteende och vad säger forskarna om området? Ungefär 20 personer från länets kommuner och Högskolan i Gävle möttes för att tillsammans ta del av ett par föreläsningar av forskare inom området såväl som på hur Sandvikens kommun har tagit sig an uppgiften genom att börja jobba med metoden CTC- Communities That Care.

Program 2021

Interprofessionellt samarbete inom skola, vård och socialt arbete, 23 september 2021

Vad är interprofessionellt samarbete, och vad betyder det? Vet du till exempel vilket uppdrag en lärare, en sjuksköterska och en socionom har? Vad är det som förenar och vad är det som skiljer och på vilket sätt kan vi tillsammans stödja de familjer som söker vår hjälp? Det är detta vi ska försöka närma oss och förstå under denna inspirations­dag.

Se seminariet i efterhand

World Social Work Day, 16 mars 2021

Högskolan i Gävle och Open University of Mauritius bjöd in socialarbetare, forskare, lärare och studenter inom socialt arbete till en dag för att utforska de olika perspektiv som finns inom socialt arbete.


 • Se seminariet i efterhand
Program 2021

Arenaträff om nattlig omsorg och välfärdsteknik, 11 maj 2021

 • Digital arenaträff med fokus på nattlig omsorg och välfärdsteknik och digitalisering inom äldreomsorg. På arenaträffen ges möjligheter till möten och samtal mellan forskning och praktik inom det gemensamma
  området.
 • Se seminariet i efterhand
Samtalsserie om våld 2020

Samtalsserien startade i september 2020 med ett seminarium per månad. Seminarierna genomfördes den sista fredagen i varje månad.

25 september 2020
Del 1: Våldsbrottsligheten i Sverige ur långt och kort perspektiv

Vilka förändringar har skett i våldets struktur och omfattning över tid och vilka orsaker har våldet? Jerzy Sarnecki ger en översikt över våldsbrottsligheten i Sverige och belyser skjutvapenvåld i kriminella kretsar, det dödliga våldet, misshandel, rån, och kopplingen mellan kön och våld. Jerzy Sarnecki är professor emeritus i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

23 oktober 2020
Del 2: Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning/omskärelse som utförs på flickor på flera platser i världen
har sedan några decennier i allt större grad omtalats som våld mot flickor och
kvinnor. Malin Jordal diskuterar våldsaspekten i könsstympning, inte bara i handlingen,
men det diskursiva våldet kring offergörandet av kvinnor som har könsstympats,
samt mot grupper som sägs utföra kvinnlig könsstympning. Malin Jordal är lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle

Del 3: Våld i nära relationer under en pandemi
– vad kan vi lära oss av Coronakrisen?

Under Coronapandemin har larmrapporter om ökat våld i nära relationer kommit från myndigheter och hjälporganisationer. Men vad vet vi om hur våld och hjälpsökande påverkats av pandemin? För utsatta personer är social isolering ett problem, även när ingen pandemi pågår. Vad kan covid-19 lära oss om utformningen av stöd till våldsutsatta personer? Sara Skoog Waller är fil. dr i psykologi och forskar inom våld i nära relationer vid Högskolan i Gävle.

22 januari
Del 4: Våld i arbetslivet - utveckling, omfattning och åtgärder

Våld och hot i arbetslivet är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan även ett demokratiproblem. Det handlar om allt ifrån stalkning, våld inom vård och skola, terrorism och skolskjutningar. Sofia Wikman går igenom vad våld på jobbet kan vara, vilket våld som ökar och vad vi bör göra åt det. Sofia Wikman är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

26 februari
Del 5: Organiserad antagonism

Utifrån sin forskning håller Amir Rostami ett föredrag om våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Efter föredraget följer ett panelsamtal kring ämnet. Amir Rostami är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Program 2020

Hur vet vi att det vi gör är bra? 8 september 2020

  Systematiska översikter, en utbildningsdag med SBU

  Presentation från utbildningen Powerpoint, 14 MB.

  Program 2019

  Arenaträff kring professionella klientmöten, 19 september 2019

  Professionella klientmöten, behandling och behandlingsprocesser - Vad säger forskningen, praktiker, klienter och granskande myndigheter?

  Se inbjudan och program till Professionella klientmöten Pdf, 183 kB.
  Se presentation från arenaträffen Powerpoint, 195 kB.

  Forskningsprojekt med exkluderande kvinnor från utomeuropeiska länder

  Preliminära resultat Powerpoint, 3 MB.

  Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-12-21
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)