Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten och konferensen där yrkesverksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts.

Aktuellt hösten 2020

Under hösten 2020 arrangerar vi bland annat en seminarieserie om våld och konferensen Forskare möter praktiker.

Seminarieserie kring Våld

Högskolan i Gävle och ASK arrangerar under läsåret 20/21 en seminarieserie inom området våld som äger rum den sista fredagen varje månad från och med september.

Vid högskolan finns en forskargrupp med tema våld och vid seminarierna får du möjlighet att lyssna till och delta i samtal kring våld ur olika perspektiv som dessa forskare och deras nätverk står för. Vid varje tillfälle medverkar också en panel som samtalar kring ämnet.

Program
25 september: Jerzy Sarnecki om Extremism
23 oktober: Malin Jordal om Kvinnlig könsstympning
27 november: Sara Skoog Waller om Våld i nära relationer

Seminarierna är kostnadsfria, men anmälan krävs. Under hösten kommer seminarierna att ske digitalt. Fler tillfällen under våren presenteras löpande.

Att få bästa möjliga verksamhet med bästa möjliga kunskapsstöd

Välkommen till en utvecklingskonferens inom ASK:

Hur vet vi att det vi gör är bra för klienter och brukare? Hur arbeta när vi behöver bli bättre? Hur säkerställa klienters och brukares behov av insatser? Hur hittar vi rätt metoder för att möta behoven?

Dessa och andra frågor ges tillfälle för att samtala och diskutera kring tillsammans med representanter från kommuner i Gävleborg och forskare från Högskolan i Gävle, FOU Välfärd Region Gävleborg samt SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

Datum: 8 september

Tid: kl. 9.30 -16.00 eller anpassning efter digitalt format

Plats: Högskolan i Gävle sal 99:131

Program
Knut Sundell och Marit Grönberg Eskel, SBU.
De berättar om SBU:s samlade kunskaper av systematiska översikter samt ger goda exempel på hur dessa kan utföras och till vilken nytta de kan vara till i verksamheterna.

Sam Larsson, HiG samt Jofen Kihlström, FOU Välfärd ger sin bild hur vi tillsammans kan arbeta för att få till bästa möjliga kunskapsstöd här hos oss i Gävleborg.

Dialog och erfarenhetsutbyte Samtal kring hur arbetet kan bedrivas ute i de olika verksamheterna och hur vi kan fortsätta den gemensamma processen.

Forskare möter praktiker 21 oktober

Välkommen till 2020 års Forskare möter praktiker. Detta tillfälle kommer att sändas via zoom vilket gör det än mer tillgängligt för fler i hela regionen. Som vanligt bjuder Forskare möter praktiker på inspiration, ny kunskap och nya möten med och mellan forskare och praktiker. Dessutom kan vi presentera Tom Alandh som huvudföreläsare. Tom Alandh har gjort över 100 dokumentärfilmer som berör och skildrar livet som det kan vara.

Se programmet här

Kontaktpersoner:
Bo Söderqvist, ASK, Högskolan i Gävle, 026- 648231 (bo.soderqvist@hig.se)

Karin Tillberg Mattsson, FoU Välfärd, Region Gävleborg, tel: 026-65 02 64, (FOU.Valfard@regiongavleborg.se)


Exempel på möten och träffar som ASK har arangerat:

Arenaträff: Professionella klientmöten, behandling och behandlingsprocesser - Vad säger forskningen, praktiker, klienter och granskande myndigheter?

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet.

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)