Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten där de som är verksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts. Det sker i olika former.

Arenaträffar

Aktuellt våren 2020

Hur göra systematiska översikter?
Utbildningsdag arrangerad av ASK och SBU
Knut Sundell och Marit Grönberg-Eskel

Dag: 26 februari
Tid:kl. 10-16

Plats: Högskolan i Gävle, Krusenstiernasalen

Anmälan till bo.soderqvist@hig.se

World Social Work day
Promoting the importance of Human Relationships
Dag: 17 mars
Tid: 9:30-16:00
Plats: Valhall, Högskolan i Gävle

Inbjudan

Arenaträff: Framgångsfaktorer och nytta med sytematiska översikter
Denna dag är en fortsättning i arbetet med systematiska översikter där vi samtalar om nyttan med och hur vi kan använda detta i verksamheter och i samverkan.
Dag: 31/3
Tid: 9:30-16
Plats: Högskolan i Gävle, rum 99:132

Arenaträff: Tema Heder och könsstympning
Serine Gunnarsson/Mariet Ghadimi, Tjejers rätt i samhället (TRIS, föreläser kring heder Malin Jordal, Högskolan i Gävle, föreläser om könsstympning.
Dag: 20/4
Tid: 9-16
Plats: Meddelas senare

Arenaträff: Tema Våld i nära relationer ur barnrättsperspektivet
Föreläsare är Tina Mattsson, Lunds Universitet
Ytterligare föreläsare tillkommer
Dag: 28/5
Tid: 9-16
Plats: Meddelas senare

 

Exempel på möten och träffar som ASK har arangerat:

Arenaträff: Professionella klientmöten, behandling och behandlingsprocesser - Vad säger forskningen, praktiker, klienter och granskande myndigheter?

Inbjudan

Några exempel på möten och träffar som ASK har arangerat:

Forskare möter praktiker 9/11 Läs mer

Forskare möter praktiker Innolab- Inkludering och segregation Läs mer

World Social Work Day 20/3 2018 Läs mer

Arenaträff Våld i nära relationer 21/9 2018 Läs mer

Kvalitetsdag för regionens socialtjänter i samarr. med Gävle Kommun Läs mer

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet. Läs mer

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)