Sök

Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten och konferensen där yrkesverksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts.

Aktuellt hösten 2022

6 oktober: ASK arenaträff om förebyggande arbete

  • Välkommen till ASK arenaträff med tema förebyggande arbete. Hur arbetar vi med förebyggande arbete i Gävleborg och vilken forskning bedrivs inom detta område? Anmälan senast 30 september.
  • Mer information om programmet och anmälan

12 oktober: Forskning på gång AHA

Doktorander inom ämnena socialt arbete, vårdvetenskap och arbetshälsovetenskap kommer i 15-minuterspass presentera och samtala kring forskningsprojekten de utför i sin forskarutbildning. Som besökare kan du välja på vilka pass du vill delta.

20 oktober: Forskare möter praktiker

  • Årets Forskare möter praktiker går av stapeln på CFL i Söderhamn den 20 oktober. Forskare möter praktiker är en årlig konferens om kunskapsutveckling inom välfärdsområdet som har arrangerats sedan 2002. Arrangörer FoU Välfärd, Region Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle och Hälsinglands utbildningsförbund. Sista anmälningsdag den 7 oktober.
  • Se hela programmet och anmälan Pdf, 292 kB.

Tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK

Här kan du hitta mer information om tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK. Det kan vara dokumentation av träffen, presentationsmaterial och inbjudningar.

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet Powerpoint, 58 kB.

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet.

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)