Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten och konferensen där yrkesverksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts.

Aktuellt hösten 2021

21 oktober: Forskare möter praktiker

En digital konferens om kunskapsutveckling. Avsikten är att stimulera till dialog och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker. Vid årets konferens presenteras ett flertal olika utvecklingsarbeten och forskningsprojekt inom välfärdsområdet.Konferensen vänder sig till välfärdsintresserade forskare, praktiker, brukare och politiker.

Sista anmälningsdag: 7 oktober

Ladda hem programmet för Forskare möter praktiker Pdf, 243 kB.

23 november: ASK arenaträff om samskapande

För att skapa verkstad bör forskare och praktiker tillsammans hitta gemensamma områden och utmaningar att samverka inom. Just det ska vi ägna denna ASK arenaträff
till. Vi bjuder in personer med lednings, utvecklings eller kvalitetsansvar från verksamheter med socialt fokus för att i gemensam workshop med forskare samtala om och undersöka intressanta frågor från er verksamhet och tala om samverkansmöjligheter kring dem.

Sista anmälningsdag: 18 november

Samtalsserie om våld

Följ Högskolan i Gävles nya digitala samtalsserie om våld. Forskare berättar om våld utifrån olika teman och med ett vetenskapliga perspektiv. Varje föredrag följs av ett samtal med personer från fältet som arbetar med våld, våldutsatthet och prevention. Du har också möjlighet att delta i samtalet och ställa frågor.

Tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK

Här kan du hitta mer information om tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK. Det kan vara dokumentation av träffen, presentationsmaterial och inbjudningar.

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet Powerpoint, 58 kB.

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet.

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)