Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten och konferensen där yrkesverksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts.

Aktuellt våren 2021

Tisdag 7 maj: Arenaträff om vad socialtjänsten kan göra för fattiga familjer.

En del familjer lever med låga inkomster år efter år. Kan socialtjänsten bidra till att bryta dessa mönster? Vi vill bjuda in dig som arbetar med försörjningsstöd i Gävleborg att samtala och diskutera detta tillsammans

Dag: Fredag den 7 maj
Tid: 09.30-12.00
Plats: https://hig-se.zoom.us/j/68361292585

Ingen anmälan behövs.

Förmiddagen inleds med att Sven Trygged, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, berättar om en liten intervjustudie där föräldrar berättar vad det kan innebära att leva med låga inkomster, lite om kontakterna med socialtjänsten och hur de hanterar situationen. Studien visar på fyra olika copingstrategier – från att vara aktiv till att ge upp–framträdde. Intervjuerna har gjorts i två Gävleborgskommuner.

Läs en sammanfattande abstract om studien

Tisdag 11 maj: Arenaträff om nattlig omsorg och välfärdsteknik

Välkommen till en arenaträff med fokus på nattlig omsorg och välfärdsteknik och digitalisering inom äldreomsorg. På arenaträffen ges möjligheter till möten och samtal mellan forskning och praktik inom det gemensamma området.

Dag: Tisdag den 11 maj
Tid: 13.00-16.00
Plats: https://hig-se.zoom.us/j/67368948771

Ingen anmälan behövs.

Det händer:

  • Nattlig omsorg inom hemtjänst: organisering, arbetssituation och målbeskrivningar, Maria Sjölund och Katarina Andersson, forskare inom socialt arbete, från Högskolan i Gävle och Umeå Universitet har skrivit rapporten Kartläggning av nattlig omsorg inom hemtjänst: organisering, arbetssituation och målbeskrivningar. Presentation och samtal.
    Läs rapporten
  • Utmaningar för välfärdsteknik Kommundoktorand Andreas Örnehag beskriver
    och diskuterar erfarenheter av skillnader som finns mellan kommuner, som kan skapa svårigheter vid införande och upphandlingar av välfärdsteknik/ digitalisering för framtidens äldreomsorg.
  • Möten och samtal i mindre grupper om arenaträffens teman

Samtalsserie om våld

Följ Högskolan i Gävles nya digitala samtalsserie om våld. Forskare berättar om våld utifrån olika teman och med ett vetenskapliga perspektiv. Varje föredrag följs av ett samtal med personer från fältet som arbetar med våld, våldutsatthet och prevention. Du har också möjlighet att delta i samtalet och ställa frågor.

Tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK

Här kan du hitta mer information om tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK. Det kan vara dokumentation av träffen, presentationsmaterial och inbjudningar.

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet.

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)