Sök

Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten och konferensen där yrkesverksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts.

Aktuellt våren 2022

15 mars: World Social Work Day

  • Var med och fira World Social Work Day den femtonde mars. Årets tema är: co-building a new eco-social world: Leaving no behind.
  • Mer information om programmet

19 maj: Socionomers utbildning och arbetsmarknad - nuläge och framtidsprognos

  • Hur ser arbetsmarknadens efterfrågan av socionomer och kompetens av socialt arbete ut framåt? Hur kan högskolor och universitet möta behoven i samhället och hur kan de praktiska verksamheterna uppmuntra socionomer för vidareutbildning och forskning? Vad kan vi göra mer tillsammans vad gäller vidareutbildningar av socionomer?
  • Läs mer om träffen

Tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK

Här kan du hitta mer information om tidigare möten och seminarier som har arrangerats av ASK. Det kan vara dokumentation av träffen, presentationsmaterial och inbjudningar.

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet Powerpoint, 58 kB.

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet.

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)