Vad händer inom ASK?

Inom ASK arrangeras möten där de som är verksamma inom olika organisationer inom det sociala fältet och forskare möts. Det sker i olika former.

Arenaträffar

Professionella klientmöten, behandling och behandlingsprocesser - Vad säger forskningen, praktiker, klienter och granskande myndigheter?

Dag: 19 september
Tid: 9:30–14:30, fika serveras från 9.00
Plats: Ljusgården, Magasinsplan 19

Inbjudan

Anmäl dig här

Forskare möter praktiker
ASK arrangerar i samarbete medFou Välfärd, Region Gävlevorg CFL Söderhamn och Södertörns högskola en konferens om kunskapsutveckling inom välfärdsområdet. Planerat datum är den 11 oktober, spar det redan nu i din kalender. 

Läs mer

Tidigare träffar

Några exempel på möten och träffar som ASK har arangerat: Innolab- Inkludering och segregation Läs mer

World Social Work Day 20/3 2018 Läs mer

Arenaträff Våld i nära relationer 21/9 2018 Läs mer

Kvalitetsdag för regionens socialtjänter i samarr. med Gävle Kommun Läs mer

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatet

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet. Läs mer

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?


Logga ASK
Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-08-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)