CSRPH- Ansvarsfullt företagande för folkhälsa och hållbar utveckling

Företag och organisationer kommer i framtiden behöva öka sitt fokus på CSR (Corporate Social Responsibility) för att vara konkurrenskraftiga, attraktiva som arbetsgivare och intressanta samarbetspartners i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle med god folkhälsa. Välkommen på workshop för inspiration och samverkan!

Hur kan företag utveckla CSR-arbetet med folkhälsan i fokus? Kring det kraftsamlar forskare inom Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle genom forskargruppen CSRPH (Corporate Social Responsibility and Population Health). Här arbetar forskare från olika kunskapsområden tillsammans med frågan med fokus på CSR och folkhälsa.

I CSRPH ingår forskare från Akademierna för Hälsa och Arbetsliv (AHA), Utbildning och Ekonomi (AUE) samt Teknik och Miljö (AHA) samt andra nationella och internationella universitet som verkar för kunskapsutveckling för CSR med ett folkhälso-vetenskapligt persrpektiv.

Nu bjuder forskarna in till en workshop för att tillsammans med företagare och representanter från andra aktörer utbyta tankar, kunskap och erfarenheter som leder oss närmare nya gemensamma utvecklingsprojekt, idéer och lösningar.

Dag: 3 juni

Tid: 13-16

Plats: Gävle Innovation Hub, Stortorget, Drottninggatan 18

Program

Välkommen och introduktion
Gloria Macassa, Professor, Folkhälsovetenskap, HiG

Inspiration från forskning och företagande

Business organizations and sustainability
Rodrigo Lozano, Professor of Sustainability, HiG

Marknadsföring för folkhälsa
Akmal Hyder, Professor, Företagsekonomi

CSR-Ansvarsfullt ledarskap för intressenters hälsa
Gloria Macassa, Frida Stål, student, Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

CSR redovisning enligt GRI- Hur relaterar det till folkhälsa?
Brita Rambaree, Lektor i Socialt Arbete

Varför är CSR viktigt för företagandet?
Eva Cooper, Regionchef Företagarna Gävleborg och Dalarna

Socialt entreprenörskap och hälsofrämjande arbete - exemplet Sugar Reduced
Lucy Dahlgren VD Sugar Reduced

Mingel och fika

Hur utvecklar vi det ansvarsfulla företagandet tillsammans?
Workshop och dialog

Sammanfattning och avslut

Anmälan

Du anmäler dig här senast 25 maj 2019

Välkommen!

 

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Gloria Macassa, professor folkhälsovetenskap, tel: 026-648228,

e-post: gloria.macassa@hig.se

 

 

Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)