Gå till eugreenalliance
Sök

Nordplus

Nordplus högre utbildning är ett samarbete mellan högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Norden och Baltikum, inom ramen för Nordplus.

Mål för Nordplus högre utbildning

Målsättningen är att bidra till stärkt samarbete mellan aktörerna inom högskolesektorn men också med arbetslivet. Utbyte och spridning av god praxis och innovativa resultat är viktigt. Programmet vill också främja akademisk mobilitet och praktik av hög kvalitet.

Din möjlighet till mobilitet och utbyte inom sjuksköterskeprogrammet

Som student vid sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle finns det flera möjligheter till internationella utbyten inom de nordiska länderna samt Estland.

Verksamhetsförlagd utbildning

I kursen Klinisk utbildning inom primärvård och äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik finns det möjlighet att utföra VFU i 5, 10 eller 15 veckors placering vid något av de lärosäten som programmet har samarbeten med. Till exempel Island, Åland, Norge. Vilket land och lärosäte du kan bli antagen vid beror på vilket nätverk du ansöker inom, förutsatt att lärosätet har möjlighet att ta emot dig.

Övrig mobilitet och internationella utbyten fysiskt och digitalt

Det finns även möjlighet för andra typer av mobilitet utöver VFU.

Temaföreläsningar och Workshop
Genomförs inom två nätverk med inriktning medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Temat förändras från år till år. Dessa kan genomföras både digitalt och fysiskt. Genomförs både som korta halvdagar (digitalt) eller 1 veckas mobilitet/utbyte. För aktuell information lär vidare under nätverken MEDICO och Nordhelse.

Intensivkurs
Genomförs inom två nätverk med inriktning medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Temat förändras från år till år. Intensivkursen genomförs både digitalt och genom fysisk mobilitet upp till en vecka. För aktuell information läs vidare under nätverken MEDICO och Nordhelse.

Intresseanmälan och finansiering

Du kommer att få ansöka om ett stipendium till Nordplus som täcker större delen av resan och boendet. Beroende av vilket färdsätt/boende du väljer kan du behöva lägga till resekostnader själv. Här beror det lite på vart du åker hur väl stipendiet räcker. Kostnad för mat och andra utgifter på plats får du själv bekosta precis som om du skulle ha varit hemma. Om du är medlem i vårdförbundet finns det även möjlighet att söka resestipendium via dem.

Låter detta intressant? Intresseanmälan inom Norden genom Nordhelse och VAUM+ skickas med e-post till Nordplus@hig.se senast 1 februari för kommande höst och senast 1 oktober för kommande vår. Vid intresseanmälan skriv ett kort syfte med utbytet och presentation av dig själv samt om du vill genomföra placering inom primärvård, äldrevård och/eller hemsjukvård. Ansökningar som inkommer behandlas utifrån ekonomiska förutsättningar för nätverket och/eller mottagande skolans möjlighet att kunna genomföra mottagande av VFU-student. Du kan självklart höra av dig till Eva eller Sarah vid övriga frågor på nordplus@hig.se

Krav inför deltagande vid mobilitet

För att få åka på ett mobilitetsutbyte krävs det att du fullföljt dina studier och inte har några studieuppgifter kvar.

De studenter som har möjlighet att åka på ett mobilitets­utbyte under VFU studerar termin 4 Klinisk utbildning inom primärvård och äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik. Den totala VFU-längden kan vara 5, 10 eller 15 veckor.

Åtagande

Vid ett utbyte är du som student ambassadör och ett officiellt ansikte utåt för Högskolan i Gävle och Akademin för hälsa och arbetsliv.

Efter avslutad VFU utanför Sverige förväntas studenten:

  • Informera övriga i sin kurs om erfarenheterna från utbytet
  • Finnas tillgänglig för de studenter som kommer från andra nationer för utbyte vid Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle sjuksköterskeprogram
  • Informera kommande utbytesstudenter vad det innebär att vara utbytesstudent
  • Informera andra studenter vad det innebär att vara utbytesstudent

Nätverksavtal

Samarbetspartners inom Nordplus:

Kontakt

För ytterligare information, ansökningsblanketter eller svar på frågor, kontakta:

Eva Westergren och Sarah Karlsson, internationella koordinatorer för Nordplus mobilitet Nordplus@hig.se

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-03-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)