Gå till eugreenalliance
Sök

Nordic Medication Educator´s Collaboration – MEDICO

MEDICO är en aktiv grupp med specialister från 12 lärosäten i sju länder som undervisar inom sjuksköterskeprogrammet i respektive land. MEDICOs syfte och fokus är att förbättra och skapa innovation inom medicinsk vetenskap inom sjuksköterskeprogram på grundnivå. Målet är att öka patient- och läkemedelssäkerheten genom att utveckla den pedagogiska förberedelsen för att studenterna ska bli sjuksköterskor. Nätverket har varit aktivt sedan hösten 2011.

Finland

Åland

Danmark

Estland

Island

Norge

Kordinator för nätverket

  • Högskolan i Gävle Avdelningen för hälsa och arbetsliv är koordinator för nätverket sedan 2018.

Aktuellt

Den reviderade checklistan för studenter att använda under sin verksamhetsförlagda utbildning – VFU, Ten Rights in Medication Administration används nu via nätverkets lärosäten.

För mer information vänligen kontakta koordinator via Nordplus@hig.se

Ett utvecklingsprojekt; Innovations and knowledge-sharing to improve the quality of medication education in nursing programmes across the Nordic countries and Estonia påbörjades hösten 2022. Fokus för detta utvecklingsprojekt är att utveckla en pedagogisk metodologisk verktygslåda för lärare inom sjuksköterskeprogrammen för både online och non-online undervisning.

Som ett led i detta kommer en workshop för lärare, Innovations and knowledge-sharing to improve the quality of medication education in nursing programmes across the Nordic countries and Estonia, att genomföras i Ålborg, Danmark, 17 – 21 april 2023.

En workshop för studenter och lärare planeras till våren 2024 med fortsatt fokus på klinisk färdighetsträning utifrån ett student- och lärarperspektiv där ett fortsatt arbete med den pedagogisk metodologiska verktygslådan kommer att fortsätta kontinuerligt.

Den sjunde konferensen – Nordic Forum for Nurse Educators kommer att genomföras vid University of Akureyri, Island 2024. Mer information kommer att komma.

Genomförda aktiviteter

En checklista för studenter att använda under sin verksamhetsförlagda utbildning – VFU, Nine Rights in Medications har reviderats under hösten 2021 – våren 2022 till Ten Rights in Medication Administration.

En workshop för lärare; Show up, share and get inspired: Workshop for nursing teachers in simulation and medical netural sciences, genomfördes i Gävle, April 2022.

Ett planeringsmöte för MEDICOs styrgrupp genomfördes i Åbo, november 2022 för planering och strukturering av vårens workshop för lärare i Ålborg, Danmark, våren 2023.

Den sjätte konferensen 6th Nordic Forum for Nurse Educators genomfördes vid University of Turku, Åbo, Finland 14 – 16 november 2022.

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2024-01-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)