Gå till eugreenalliance
Sök

Nordhelse

Nordhelse är en aktiv grupp med lärare från sex lärosäten i fyra länder som undervisar inom sjuksköterskeprogrammet i respektive land. Nordhelses fokus är på omvårdnad, medicin och kliniska färdigheter. Målet är att utöka student- och lärarmobiliteten ytterligare samt skapa ett överbryggande kontaktnät med andra högskolor i deltagarländerna för utökat erfarenhets- och kompetensutbyte och därmed få en ökad god praxis och innovativ verksamhet. Samarbetet är framför allt ett mobilitetssamarbete för studerande och lärare, men även ett viktigt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stärka det nordiska samarbetet, och för att utveckla utbildningarnas vetenskaplighet och yrkenas profession. Nordhelse etablerades 1994, vilket är ett av de äldsta nätverken inom Nordplus Högre utbildning inom Norden och Baltikum.

Finland

Vasa Yrkeshögskola

Danmark

Norge

Sverige

  • Koordinator i nätverket

Vasa yrkeshögskola är koordinator för nätverket sedan 2021.

Aktuellt

Ett utvecklingsprojekt Temaworkshops och temaföreläsningar ur ett omvårdnadsperspektiv –´online för studenter och lärare inom vårdutbildning påbörjades under hösten 2022. För de involverade lärarna kommer en lärarworkshop ur ett omvårdnadsperspektiv att genomföras 27 – 31 mars, 2023 i Karlskrona, Sverige. Teman skapas efter fältstudiebesöken och online-diskussionerna.

En workshop för studenter och lärare planeras till våren 2024 med fortsatt fokus på sjuksköterskans kärnkompetenser inom omvårdnad. Mer information kommer att komma. Vid frågor kontakta Nordplus@hig.se

Mobilitet inom nätverket genomförs kontinuerligt.

Genomförda aktiviteter

10 – 12 maj 2022 genomförde styrgruppen för Nordhelse ett planeringsmöte inför kommande utvecklingsprojekt i Gävle.

En temaföreläsning/workshop TOPP-N: Technology Optimized Practice Process – Nurse, ett digitalt verktyg vid bedömning under verksamhetsförlagd utbildning genomfördes 14 september, 2022 för lärare.

Ett utvecklingsprojekt Temaworkshops och temaföreläsningar ur ett omvårdnadsperspektiv – online för studenter och lärare inom vårdutbildning påbörjades under hösten 2022 där studenter genomförde praktik inom sjukvårdsutbildning i ett nordiskt land. Projektet genomfördes i tre steg: 1. Förberedelse inför fältstudier, 2. Fältstudiebesök vid valt lärosäte, 3. Utvärderingsdiskussion lärare och studenter tillsammans. Syftet med projektet var att möjliggöra för studenterna att skaffa kunskap om sjuksköterskans profession utifrån kärnkompetenserna. Studenten fick även möjlighet till att utveckla sin kulturförståelse, minoritetshälsa samt öka sin förståelse och kunskap kring hållbar utveckling utifrån ett mångfacetterat perspektiv.

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)