Sök

Nordhelse

Nordhelse är det äldsta nätverket som har haft samarbete sedan åtminstone 1995. Nordhelse har ett aktivt mobilitetssamarbete för studerande och lärare inom sjuksköterskeprogrammet samt kvalitetsarbete mellan högskolorna vilket sker mellan 6 lärosäten

Finland

Vasa Yrkeshögskola

Danmark

Norge

Sverige

Vasa yrkeshögskola är koordinator för nätverket sedan 2021.

Genomförda aktiviteter

Samarbetet inom nätverket är framförallt ett mobilitetssamarbete för studerande och lärare, men även ett viktigt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stärka det nordiska samarbetet, utveckla utbildningarnas vetenskaplighet och yrkenas profession. De aktiviteter som har genomförts med syftet att genomföra kunskaps- och erfarenhetsutbyte har framförallt varit föreläsningar och Workshops online under Covid-19 pandemin.

Temaföreläsning av Ewa Andersson, Universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa, Karlskrona, Sverige om Sjuksköterskans kärnkompetenser, en introduktion genomfördes 27 april 2021 via zoom där lärare och studenter från nätverket deltog.

Workshop för lärare av Kerstin Stake Nilsson, Universitetslektor vid Högskolan i Gävle, Avdelningen för vårdvetenskap, Gävle, Sverige om Distansundervisning, en undervisningsform med utvecklingspotential! genomfördes 11 mars 2021 via zoom där lärare från nätverket deltog.

Temaföreläsning av Ewa Andersson, Universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa, Karlskrona, Sverige om Jämlik vård genomfördes 16 februari 2021 via zoom där lärare och studenter från nätverket deltog.

Aktuellt

Under hösten 2021 och våren 2022 kommer nätverket att planera och genomföra ett antal temaföreläsningar och Workshops ur ett omvårdnadsperspektiv – online för studenter och lärare inom vårdutbildning. Detta är en del av ett utvecklingsprojekt som nätverket kommer arbeta med under den kommande projektperioden med fokus på sjuksköterskans kärnkompetenser, bärande begrepp och Agenda 2030.

Mobilitet inom nätverket genomförs kontinuerligt.

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)