Nordplus

Intresseanmälan och ansökan om VFU i Norden

Intresseanmälan för VFU i Norden skickas med e-post till Eva Westergren eva.westergren@hig.se senast 1 februari för kommande höst eller vår. Ansökningar som inkommer därefter behandlas utifrån ekonomiska förutsättningar för nätverket och/ eller mottagande skolan möjlighet att kunna genomföra mottagande av VFU student.

Krav inför mobilitetutbyte

För att få åka på ett mobilitetsutbyte krävs det att du fullföljt dina studier och inte har några studieuppgifter kvar. De studenter som har möjlighet att åka på ett mobilitetsutbyte studerar i kurs 7, med VFU inom äldreboende, primärvård, hemsjukvård, psykiatri och om möjligt inom barn-, gynekologi- eller obstetrik under 3 dagar. Den totala VFU-längden kan vara 5, 10 eller 15 veckor.

Åtagande

Vid ett utbyte är du som student ambassadör och ett officiellt ansikte utåt för Högskolan i Gävle och Akademin för hälsa och arbetsliv. 

Efter avslutad VFU utanför Sverige förväntas studenten:

  • Informera övriga i sin kurs om erfarenheterna från utbytet
  • Finnas tillgänglig för de studenter som kommer från andra nationer för utbyte vid Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle sjuksköterskeprogram
  • Informera kommande utbytesstudenter vad det innebär att vara utbytesstudent
  • Informera andra studenter vad det innebär att vara utbytesstudent

Information

För ytterligare information, ansökningsblanketter eller svar på frågor, kontakta Eva Westergren: eva.westergren@hig.se

Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2013-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)