Gå till eugreenalliance
Sök

SAXS - Socialtjänst och Akademi i Gävleborg

Högskolan i Gävle och socialtjänster i Gävleborgs kommuner samt FoU Välfärd vid region Gävleborg har sedan 2019 utvecklat en samverkansplattform kallad SAXS, Socialtjänst och akademi i Gävleborg i strategisk samverkan.

I plattformen hanteras gemensamma frågor och utvecklingsprojekt inom utbildning och forskning på en strategisk nivå.

Samverkansplattform ger uppdragsutbildningar och djupare samarbeten

Plattformen har en styrgrupp med chefer och strategiska funktioner som ses med jämna mellanrum. Dialogen och utvecklingsarbetet rör områden som är angelägna för socialtjänsterna. Det är idag främst vissa områden inom Akademin för Hälsa och Arbetsliv som är involverade i plattformen, framförallt vårdvetenskap och socialt arbete.

- Plattformen ska vara inkluderande utefter de behov och utmaningar som finns i kommunerna. SAXS ska skapa förutsättningar för forskare, lärare, studenter och verksamheter i socialtjänster att samverka och utvecklas ihop, säger Josefin Westerberg Jacobson, avdelningschef Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.

Fördjupat samarbete

För att skapa ett stabilt och långsiktigt samarbete har en avsiktsförklaring skrivits mellan Högskolan i Gävle, samtliga socialtjänster i länet och FoU Välfärd vid Region Gävleborg.

- Avsiktsförklaringen blev klar i början av 2021, vilket vi tror kommer fördjupa samarbetet ytterligare men vi har även innan utvecklat en dialog och förståelse för varandra som inte fanns på samma sätt tidigare. Det har också initierats aktiviteter och projekt ur plattformen. Vi är mer öppna inför varandras frågor och utvecklingsarbeten, säger Anna Danielsson, förvaltningschef i Sandvikens kommun och ordförande i länets socialchefsgrupp.

Samarbetet sker även i ASK (Arena för social kunskapsutveckling) som är mötesplatsen mellan forskare och praktiker för mer forskning i samverkan och kunskapsutbyten. ASK involverar även fler aktörer än just länets kommuner.

Flera projekt tack vare plattformen

Samverkansplattformen har redan resulterat i utveckling och genomförande av uppdragsutbildningar, utveckling av former för utvecklad samverkan i studenters exjobb och en stor forskningsprogramansökan till Forte som skapats tillsammans med kommuner, tyvärr blev den inte beviljad.

- I ansökan ingår flera projekt om digitalisering i socialtjänsten. Dessa vill vi på något sätt genomföra även om inte programansökan gick igenom. Den process vi gjorde ihop för ansökan har fått oss att lära känna varandra mer och skapat viljan att fortsätta samarbeta, säger Emelie Printz strategisk samordnare för socialcheferna i Gävleborg.

Kontakt

Samverkansansvarig

Anna Jansson Åkerson
e-post: anna.jansson@hig.se
telefon: 026-64 87 90

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)