Sök

Avancerad omvårdnad inom kommunal hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Högskolan i Gävle har i samarbete med kommuner i Gävleborg utvecklat uppdragsutbildning som kompetens-utveckling för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.

Kursen syftar till att stärka sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som blir alltmer avancerad och ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens och yrkesroll.

Kursens innehåll

  • Klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd med stöd av olika bedömningsinstrument inom kommunal hälso-sjukvård
  • Vårdhygien och smittskydd inom kommunal hälso-sjukvård
  • Sårvård och sårbehandling vid olika akuta och svårläkta sår
  • Klinisk bedömning av nutritionsstatus samt närings- och energibehov vid normalt åldrande och olika typer av långvariga sjukdomstillstånd
  • Omvårdnad och behandling vid diabetes

Kursens upplägg

Kursen går på valfri studietakt på 50 % eller 25 %. All undervisning sker via digital plattform, samtliga föreläsningar spelas in så deltagaren tar del av dem när det passar denne. Kursens innehåll examineras individuellt och i grupp. En klinisk examination vid Högskolan i Gävle ingår i kursen. De skriftliga examinationerna sker i en portfolio, deltagaren genomför uppgifterna i valfri takt.

Tid

Kursen ges med start våren 22, tidigast vecka 6, med deltagare från kommunal verksamhet inom hälsa, vård och omsorg i Gävleborgs län.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 9 januari.

Kontakt

Bitr. utbildningsledare

Annica Björkman
e-post: annica.bjorkman@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-11-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)