BAS-utbildning- om missbruk och beroende

Högskolan i Gävle erbjuder på nytt hösten 2021 en uppdaterad grundläggande och introducerande utbildning inom missbruks- och beroendevård. Den ges i syfte att inspirera och uppdatera yrkesverksamma som berörs av missbruksproblematik i möten med människor i arbetet .

Utbildningen ger en ökad förståelse av olika perspektiv och aspekter vad gäller missbruks- och beroendevård. Deltagarna får baskunskaper för att förstå och möta situationer och frågor som kan uppstå inom området. Utbildningen ges under tre heldagar som innehåller olika teman.

Kursdagar och innehåll

DAG 1 - 10 NOVEMBER
Hur påverkas människan ur ett biopsykosocialt perspektiv av beroendeproblem?
Biopsykosociala faktorer för missbruks-och beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem
Anders Hammarberg, Docent i Klinisk beroendeforskning
vid Karolinska Institutet samt legitimerad psykoterapeut vid
Beroendecentrum Stockholm.

Perspektiv på missbruk och missbruksbehandling
Sam Larsson, professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle
Thérèse von Braun, universitetsadjunkt i socialt arbete, Högskolan i Gävle

 

DAG 2- 25 NOVEMBER
Komplexa behov och komplexa organisationer
Pär Grell, universitetslektor inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle

Juridiska perspektiv på sekretess och samverkan
Filip Henriksen har tidigare varit kommunjurist vid kommunstyrelsen i Gävle.
Idag arbetar han som jurist gentemot socialtjänstens olika verksamheter i
Gävle kommun. Det innebär bland annat att han håller i utbildningar,
skriver rättsutredningar och företräder kommunen i domstol.

 

DAG 3- 17 DECEMBER
Etik i socialt arbete
Pär Grell, universitetslektor inom socialt arbete, Högskolan i Gävle

Anhörig och brukarperspektiv
Linda Ytterholm, universitetsadjunkt inom psykologi, Högskolan i Gävle

Om uppdragsutbildning

Denna kurs är en uppdragsutbildning. Genom uppdragsutbildning erbjuds arbetsgivare personalutbildning för anställda mot avgift. Uppdragsutbildning erbjuds till juridiska personer. Vi förbehåller oss att vid för få antal deltagare ställa in kursen.

Pris

1500 kr exkl. moms per person

Anmälan

Senast 20 oktober vill vi ha din anmälan.

Kontakt

Marie Hansson, kursansvarig
tel 026-64 86 78, e-post marie.hansson@hig.se

Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig
tel 026-64 87 90 e-post anna.jansson@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)