Fördjupningsutbildning för socialsekreterare inom barn och unga, 30 hp

På uppdrag av kommunerna i Gävleborgs län har Högskolan i Gävle utvecklat en uppdragsutbildning för socialsekreterare som önskar en fördjupade kunskaper. Den vänder sig till utredande socialsekreterare inom barn och ungdomsvården i hela Sverige och är på avancerad nivå. Det är en fördjupning av tidigare socionomutbildning på grundnivå eller motsvarande. Önskvärt är att deltagarna arbetat 3-5 år i yrket men är inget absolut krav.

Innehåll

Utbildningens första moment syftar till en fördjupning av barnet i den sociala barnavården. Barnperspektivet, barns psykologiska utveckling, risk och skydd avseende bl.a. föräldraförmåga och omsorgsbrist.

Det andra momentet tar upp barnets ställning i rättsprocessen, lagar och förordningar inom den sociala barnavården och med ett särskilt fokus på lagstiftarens intentioner i förarbeten. Utredningsprocessen, dokumentation och beslutsfattandets villkor berörs också. 

I det tredje momentet behandlas makt, etik och relationens betydelse i utredningsprocessen och hur barnets röst kan synliggöras i utredningen. Kvalitativ forskningsmetod ingår bl.a. som ett sätt att skapa transparens i utredningen och kunskaper om hur man använder vetenskapliga metodverktyg i insamling och analys av data. I samtliga tre moment kommer socialsekreterarens yrkesroll att belysas och vara föremål för granskning och reflektion ur olika aspekter.

Upplägg

Studietakten är kvartsfart vilket innebär att deltagarna läser 30 hp över fyra terminer med start i januari 2017 och avslutning i januari 2019. Två dagar i månaden ses studiegruppen på Högskolan i Gävle för föreläsningar och seminarier, metodövningar och handledning. Utbildningen innehåller yrkesspecifik träning och har en tydlig fältanknytning där deltagarna utgår från egna ”fall” och/eller problemställningar. Under hela utbildningen arbetar man lärarledd handledningsgrupp. Syftet är personlig professionell utveckling med fokus på socialsekreterarens yrkesroll.

Pris: 52 000 kr

Kontakt

Marie Löhman, utbildningsledare Socionomprogrammet, tel: 026-648263 

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-07-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)