Föreläsningsserie inom psykoterapi och arbete med barn och vuxna

Högskolan i Gävle erbjuder yrkesverksamma, inom områden där arbete och samtal med människor har en framträdande roll, en föreläsningsserie innehållande kända föreläsare med anknytning till mänskliga möten, behandling och psykoterapi.

Föreläsningsserien pågår 2019, 2020 och 2021 och samtliga föreläsningar sker på Högskolan i Gävle. Välkommen att uppleva framstående föreläsare samtidigt som du har möjlighet att nätverka med andra verksamma inom området! Föreläsningarna sker i samband med uppdragsutbildningen Grundläggande psykoterapi 45 hp, som har ett systemiskt och relationellt perspektiv. 

Anmälan till föreläsningarna sker via anmälningslänkar nedan.

2. Pia Risholm-Mothander

Istället för en föreläsning i Valhall på Högskolan kommer föreläsningen att finnas tillgänglig via inspelad länk, med möjlighet att se via egen dator inom tiden 14 maj-5 juni.

Pia Risholm-Mothander är docent, leg psykoterapeut och leg psykolog med lång erfarenhet inom barnhälsovården samt barn & ungdomspsykiatrin. Hon är en gigant inom fältet Anknytningsteori och Utvecklingspsykologi. Pia är medförfattare till bl.a böckerna ”Utvecklingspsykologi”, ”Anknytning i praktiken” och ”Klinisk barnpsykologi”.

Under föreläsningen går hon igenom vikten av anknytning, påverkan på barn då den inte sker samt utvecklingspsykologiska teorier.

Föreläsningen är ca 4 timmar.

Priset är reducerat till 200 kr/pers.
För anmälan använd länken nedan, och betala enligt anvisning.

För tillgång till länk skicka aktuell mailadress till eraehn@hig.se senast 11 maj.

Dag:
14 maj - 5 juni

Anmäl dig här senast 1 maj

3. Justine van Lawick 

Justine van Lawick är psykolog och familjeterapeut från Holland.och förestår Lorentzhuis som är ett center för systemisk terapi i Haarlem. Justine är författare till ett flertal böcker, däribland ”Restoring communities for children and separated children”. Till Högskolan i Gävle kommer hon för att prata om projektet inom Lorentzhuis regi som heter ”No kids in the middle”.

Här arbetar man med föräldrar i mycket svåra vårdnadskonflikter – det är inte ovanligt att konflikterna eskalerat under många år. Man arbetar med grupper om 4 föräldrapar och parallellt med den gruppverksamheten träffas deras barn i en stödgrupp för barn i vårdnadskonflikter. Justine är en mycket duktig föreläsare som på ett lättbegripligt sätt åskådliggör metoden som rönt mycket stor framgång i Holland.

Föreläsningen sker på engelska.

Dag: 10 september 2020
Tid: 8.30-15.30
Kostnad: 750 kr exkl. moms (statliga organisationer)
                937.50 kr inkl. moms (övriga)
Plats: Högskolan i Gävle

Anmäl dig här senast 1 september

Priser är inkl. kaffe/te och tilltugg.

4. Sören Hertz

Sören Hertz är barn och ungdomspsykiatriker och familjeterapeut från Danmark. Han menar att barn och ungdomspsykiatrin fungerar som en värdemätare för vad som sker i samhället i stort; social oordning blir i vår samtid lätt förstådd som individuell oordning.

Psykiatriska diagnoser är inte en förklaring eller en förutsägelse om framtiden, utan kan ses som utvalda ögonblicksbilder. De många ekonomiska nedskärningarna i samhället och de aktuella temana om inkludering ställer krav på visionära lösningar så att vi inte hamnar i pseudoinkludering.

Föreläsningen kommer att fokusera på barn och ungas problembeteende som invitationer till oss vuxna att vara delaktiga i avgörande utvecklingsprocesser. Dagen kommer att mana till en professionalism som är kreativ, nyfiken och modig samt har en tilltro till oanade möjligheter.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i modern hjärnforskning och utvecklings och anknytningsteori. Sören är författare till bl.a boken ”Barn och ungdomspsykiatri – nya perspektiv och oanade utvecklingsmöjligheter” Föreläsningen sker på engelska.

Dag: 15 april 2021
Tid: 8.30-15.30
Kostnad: 750 kr exkl. moms (statliga organisationer)
                937.50 kr inkl. moms. (övriga)
Plats: Högskolan i Gävle

Anmäl dig här senast 1 april 2021

Priser är inkl. kaffe/te och tilltugg.

Betalning

Observera att föreläsningarna sker som uppdragsutbildning och är personalutbildning som betalas av arbetsgivaren.

Deltagaravgiften betalas in på BG 5050-5809, ref: 6412-6325-34-72, föreläsningens nummer 1-2, se nedan och deltagarens namn.

Enbart statliga organisationer betalar in exkl. moms, resterande betalar summan inklusive moms.

Genomförda föreläsningar i föreläsningsserien

1. Jaakko Seikkula: Dialogisk praktik i de svåraste kriserna; goda resultat i öppen dialog ses efter 20 år - Genomfördes 13 februari 2020

Kontakt

Kursansvarig Erika Ehn,
erika.ehn@hig.se
026-64 82 47

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-07-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)