Föreläsningsserie inom psykoterapi och arbete med barn och vuxna

Högskolan i Gävle erbjuder yrkesverksamma, inom områden där arbete och samtal med människor har en framträdande roll, en föreläsningsserie innehållande kända föreläsare med anknytning till mänskliga möten, behandling och psykoterapi.

Föreläsningsserien pågår 2019 och 2020 och samtliga föreläsningar sker på Högskolan i Gävle. Välkommen att uppleva framstående föreläsare samtidigt som du har möjlighet att nätverka med andra verksamma inom området! Föreläsningarna sker i samband med uppdragsutbildningen Grundläggande psykoterapi 45hp, som har ett systemiskt och relationellt perspektiv. 
Anmälan till föreläsningarna sker via anmälningslänkar nedan. Anmälan öppnar inom kort.

Föreläsningar

1. Nora Bateson - Warm Data

It is necessary to develop bridges of research and increased communication across societal systems. Lack of communication and contextual perspective between such systems as education, health, transportation, and communication leave communities vulnerable. By contrast, connection and increased contact between such sectors will make the community more robust and resilient to both long term and sudden emergencies.

Nora Bateson is an award-winning filmmaker, writer and educator, as well as President of the International Bateson Institute, based in Sweden. Her work asks the question “How we can improve our perception of the complexity we live within, so we may improve our interaction with the world?”.

Föreläsningen är på engelska

Dag: 10 oktober 2019
Tid: 8.30-11.30
Kostnad: 450 kr exkl. moms (statliga organisationer)
                562.50 kr inkl moms. (övriga)
Plats: Högskolan i Gävle, 31:520 (med reservation för ändringar)

Anmäl dig här senast 30 september 2019


2. Jaakko Seikkula - Dialogisk praktik i de svåraste kriserna; goda resultat i öppen dialog ses efter 20 år

 

Seikkulas forskning och kliniska praxis har varit att utveckla öppen dialog i mötet med personer med allvarliga psykiska hälsoproblem. Han har genomfört flera studier av effekten av öppna dialoger samt om par-terapi. Seikulla har aktivt deltagit i flera projekt för att utveckla dialogiska praktiker i 18 länder, dessutom är han är författare till ca 180 vetenskapliga publikationer, och ett flertal böcker.

Jaakko Seikkula, Professor of Psychotherapy, Department of Psychology, University of Jyväskylä

Dag: 13 februari 2020
Tid: 8.30-15.30
Plats: Högskolan i Gävle, Valhall (med reservation för ändringar)
Kostnad: 750 kr exkl. moms (staliga organisationer
                937.50 kr inkl moms (övriga organisationer

Anmäl dig här senast 31 januari 2020

Priser är inkl. kaffe/te och tilltugg.

Betalning

Observera att föreläsningarna sker som uppdragsutbildning och är personalutbildning som betalas av arbetsgivaren.

Deltagaravgiften betalas in på BG 5050-5809, ref: 6412-6325-34-72, föreläsningens nummer 1-2, se nedan och deltagarens namn.

Enbart statliga organisationer betalar in exkl. moms, resterande betalar summan inklusive moms.

Kontakt

Kursansvarig Erika Ehn,
erika.ehn@hig.se
026-64 82 47

Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)