Gå till eugreenalliance
Sök

Grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp

Högskolan i Gävle erbjuder åter igen en uppdragsutbildning
i Grundläggande Psykoterapi motsvarande Steg 1.
Utbildningen pågår under fyra terminer med start höstterminen 2022.

Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i behandlingsarbete med barn och familjer och som vill ha möjlighet att vidareutbilda dig till psykoterapeut.

Kursen har gett mig nya perspektiv, aha-upplevelser och vidgat mina cirklar.

 Tidigare deltagare

Utbildningen har en relationell och familjeterapeutisk systemisk inriktning där
behandlingsarbete med familjer, par och barn står i fokus. Även andra psykoterapeutiska perspektiv behandlas med betoning på gemensamma faktorer i psykoterapi. Stor vikt läggs vid att i teori och i grupphandledning träna terapeutiska färdigheter som har betydelse för behandlingens utfall.

Från och med termin två indelas deltagarna i handledningsgrupper där kravet är att visa
upp tre kliniska utbildningsterapier som görs i familjer, antingen via filmade sessioner eller i direkthandledning. Dessa handledningsgrupper leds av erfarna handledare som samtliga är leg. psykoterapeuter.

Du kommer att få möta föreläsare med stor kunskap inom de olika områdena. Utbildningen präglas av hög kvalitet på föreläsare och handledare.

Undervisningen kommer att ske med två sammanhållna utbildningsdagar per månad
på Högskolan i Gävle. Vissa föreläsningar kommer att vara öppna där även andra än
kursdeltagarna får möjlighet att delta.

Kursledare

Kursledare som kommer att delta under hela utbildningstiden är Åsa Wallander, socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med par och familjer. Detta säkerställer en sammanhållen process under hela utbildningen.

Utbildningen gästas av nationella föreläsare med högt renommé inom det systemiska och sociala arbetet.

Mycket relevant kunskap. Detta borde det pratas mer om på arbetsplatserna

Deltagare i utbildningen 2014-2016

Kursinnehåll

Genom kursen får du kunskaper och förståelse för till exempel:

- det systemiska och relationella tänkandets kliniska teoretiska utveckling
- tankar och begrepp i familjeterapins
- forskningsmetodik och evidensbaserat arbete inom familjeterapins område
- utvecklingspsykologi
- metodik och utgångspunkter i det psykoterapeutiskaarbetet
- psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd
- orientering även i andra terapimetoder

Läs mer om kursens innehåll och upplägg Pdf, 310 kB.

 

Undervisning

Utbildningen omfattar 45 hp och löper under fyra terminer med start höstterminen 2022. Undervisningen sker under två sammanhållande dagar per månad och omfattar teori och handledning. Deltagarna delas in i fyra handledningsgrupper med max 6 deltagare per grupp. Undervisningen sker på Högskolan i Gävle. Vissa föreläsningar anordnas som öppna föreläsningar där även andra inbjuds att delta. För studenterna är dessa föreläsningar en del i den ordinarie undervisningen.

Förkunskapsnivå

Akademisk yrkesexamen inom vårdsektorn eller sociala sektorn om minst 180 hp samt minst 5 års yrkeserfarenhet inom nämnda område rekommenderas.

Kostnad

26 000 kr/ termin exklusive moms. Utbildningen pågår under fyra terminer. Litteraturkostnad tillkommer

Anmälan

Anmälan senast den 1 maj 2022.

Begränsat antal platser. Till ansökan krävs ett personligt brev som skickas i samband med anmälan till erika.ehn@hig.se. Brevet ska vara max en sida och innehålla motivering till varför du önskar gå utbildningen, dina förväntningar på den och hur du förväntar dig ha framtida användning av utbildningen. 

Vi reserverar oss för att kursen kommer att starta senare om det blir för få deltagare.

Psykoterapiutbildning motsvarande Steg 1

En grundläggande psykoterapiutbildning ger aldrig garantier för intag till en s.k. Steg 2 utbildning. Det är upp till varje lärosäte att bedöma den grundläggande utbildning som man genomgått. Detta gäller för alla grundläggande psykoterapiutbildningar.

Utbildningen har utformats för att motsvara den tidigare statliga Steg 1 utbildningen i fråga om undervisningstid för teori och handledning.

De flesta fortsättningsutbildningar till legitimerad psykoterapeut kräver idag en genomgången egen terapi på 50 timmar som inte är äldre än 5 år vid ansökningstillfället. Vanligt är också att 30 timmars familjerekonstruktion i grupp efterfrågas vid familjeterapeutiskt inriktade Steg 2 utbildningar. Dessa former av terapi ombesörjes inte inom denna utbildnings ram.

Vad gäller vid uppdragsutbildning?

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid uppdragsutbildning. Vilka får köpa, syfte och andra regler för utbildningsformen. Vanliga frågor om uppdragsutbildning

Kontakt

Kursansvarig

Erika Ehn
tel: 026-648247
e-post: erika.ehn@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)