Ortopediska sjukdomar/trauman ur ett medicinskt- och vårdande perspektiv, 30 hp  – avancerad nivå

Högskolan i Gävle har tillsammans med ortopedkliniken inom Region Gävleborg tagit fram en kurs för dig som vill ha fördjupade kunskaper inom ortopedi och ortopedisk omvårdnad.

Kursen ger dig som sjuksköterska flera verktyg att bedriva ett patientsäkert arbete inom arbetsgruppen såväl som med andra samarbetspartners inom vården.

Denna uppdragsutbildning riktar sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper inom ortopedi och ortopedisk omvårdnad. Kursen ges på avancerad nivå och är indelad i två moment; första momentet (15hp) är medicinskt inriktat och andra momentet (15hp) omvårdnadsinriktat. I kursen granskas, analyseras och värderas riktlinjer och bland annat ortopediska vårdprogram utifrån evidens och de sex kärnkompetenserna. Kursen omfattar bland annat ortopediska trauman/sjukdomar, muskuloskeletala besvär, smärtfysiologi och funktionsbedömning. Utifrån ett omvårdnadsperspektiv reflekteras kring smärtanalys, vård och behandling vid ortopediska tillstånd hos barn och vuxna. För mer information om kursens mål och innehåll se aktuell kursplan.

Då kursen ges på avancerad nivå finns möjlighet att bygga med ytterligare 30hp på avancerad nivå för att uppnå en magisterexamen.

Kursen sker via distans med sammankomster. Det kommer att vara en träff per månad på Högskolan i Gävle samt seminariediskussioner via nätet en gång per månad.

  1. Kursplan

Kursen startar vecka 37 2018 och avslutas vecka 22 2019.

Pris

Kostnaden per deltagare är 51 000 kr.

Behörighetskrav

Behöriga att gå utbildningen är personer med sjuksköterskeexamen samt erfarenhet av att arbeta vid ortopedisk klinik. Detta är en uppdragsutbildning vilket innebär att arbetsgivaren utser deltagare och bekostar utbildningen.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 30 maj 2018. I mån av plats finns det möjlighet att göra en efteranmälan. Vi reserverar oss för att kursen inte kan gå med för få antal anmälda deltagare.

Anmälan

Kontakt

Eva Westergren, universitetsadjunkt
Tel: 026-64 82 79
e-post: evawen@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)