Sök

Palliativ vård och omvårdnad i livets slut inom kommunal hälso- och sjukvård
7,5 hp

Högskolan i Gävle har i samverkan med kommuner i Gävleborgs län utvecklat kurs för kompetensutveckling av sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som arbetar inom palliativ vård.

Kursen syftar till att stärka sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård som får en alltmer avancerad roll inom den palliativa vården vilket ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens och yrkesroll.

Kursens innehåll

  • Omvårdnad vid palliativ vård och vid vård i livets slutskede utifrån individens unika behov och upplevelser samt palliativ vårdfilosofi
  • Etiska komplexa situationer vid palliativ vård och vård i livets slutskede
  • Planering, genomförande och utvärdering av palliativ omvårdnad och vård i livets slut
  • Symtomlindring och behandling i palliativ vård och i livets slutskede
  • Munvård vid palliativ vårdnad och vård i livets slutskede

Kursens upplägg

Kursen går på valfri studietakt på 50 % eller 25 %. All undervisning sker via digital plattform, samtliga föreläsningar spelas in så deltagaren tar del av dem när det passar denne. Kursens innehåll examineras individuellt och i grupp. De skriftliga examinationerna sker i en portfolio, deltagaren genomför uppgifterna i valfri takt.

Tid

Kursen ges med start våren 22, tidigast vecka 6, med deltagare från kommunal verksamhet inom hälsa, vård och omsorg i Gävleborgs län.

Anmälan

Anmälan till kursen sker i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 9 januari.

Kontakt

Biträdande utbildningsledare

Annica Björkman
e-post: annica.bjorkman@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-11-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)