Utbildning i brottsförebyggande för praktiker, 7,5 hp

Behöver du bättre kunskaper om effektiva metoder att förebygga brott? Vill du fördjupa dina kunskaper om brottlighetens orsaker och konsekvenser? Hur kan ni i er verksamhet planera, genomföra och utvärdera brottsförebyggande åtgärder?

Om kursen

Högskolan i Gävle erbjuder en semi-webbaserad uppdragsutbildning i brottsförebyggande arbete med start hösten 2019 för yrkesverksamma inom området.

Målet är att förmedla aktuella kunskaper och senaste forskning om brottsprevention till dig som på olika sätt arbetar med brottsförebyggande frågor. Kursen kommer bland annat att ta upp metoder att förebygga ungdomsbrottslighet, organiserad brottslighet och extremism samt hot och våld i offentlig sektor.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med brottsförebyggande och säkerhetsfrågor i kommuner, landsting, polis samt andra offentliga verksamheter och privata företag. Särskilt lämplig är kursen för anställda i kommuner och myndigheter som på lokal nivå arbetar med brottsprevention.

Efter att ha genomgått kursen ska du ha kunskaper och färdigheter för att till exempel arbeta praktiskt inom det brottsförebyggande området, leda lokala brottsförebyggande projekt och samarbeta med andra aktörer inom det brottsförebyggande fältet.

Kursens lärare

Kursledare är:
- Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi. Han har mer än 40 års erfarenhet av forskning och undervisning på det kriminologiska och brottspreventiva området.

- Övriga föreläsare på kursen är lärare och forskare inom avdelningen för socialarbete och kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Innehåll

Syfte med kursen är att deltagaren ska:

  • Känna till grundläggande teorier om brottslighetens orsaker
  • Förstå kopplingen mellan dessa teorier och brottsförebyggande åtgärder
  • Få förbättrade kunskaper om hur samhället reagerar på brott
  • Få ett forskningsförankrat förhållningssätt till brottsförebyggande arbete
  • Kunna kartlägga brottsrelaterade problem på lokal nivå, analysera dessa problem, planera åtgärder, implementera åtgärder samt följa upp resultaten.
  • Ha orientering i var kunskaper om effektiva brottspreventiva åtgärder kan införskaffas
  • Kunna diskutera hur lokalt brottsförebyggande arbete bör organiseras och vilka roller som polisen, olika förvaltningar inom kommunen och andra aktörer bör ha i sådant samarbete.
  • Ha grundläggande kunskaper inom: ”What works, what doesn’t and what is promising in crime prevention”.

Upplägg

Kursen ges på halvtid under 10 veckor. Den inleds med två dagars undervisning på plats på Högskolan i Gävle. Den övriga undervisningen sker på distans genom den av högskolan använda digitala lärplattform. Examination sker genom att de studerande skriver en rapport där egna erfarenheter och kursens innehåll tas till vara.

Produktblad

Tid för kursen och kursdagar

Kursen startar vecka 37 med samling i Gävle 12-13 september 2019.

Pris

12 800 kr exkl. moms

Om uppdragsutbildning

Denna kurs är en uppdragsutbildning. Genom uppdragsutbildning erbjuds arbetsgivare personalutbildning för anställda mot avgift. Uppdragsutbildning erbjuds till juridiska personer. Vi förbehåller oss att vid för få antal deltagare ställa in kursen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 juni 2019

Kontakt
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)