Villkor för personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar 3 hp

Du som i ditt arbete möter personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar har nu chansen att lära dig mer om ämnet.

Denna kurs syftar framförallt till att öka din generella kunskapsnivå om dessa funktionsnedsättningar. Tanken är att den ökade kunskapen ska underlätta för dig i ditt yrke men och också för de du möter.

 Kursens innehåll

  • Vad är innebörden av att ha en intellektuell funktionsnedsättning och/eller en kognitiv funktionsnedsättning?
  • Hur kan det vardagliga fungerandet se ut hos personer med intellektuella och/eller kognitiva funktionsnedsättningar?
  • Hur kan stöd utformas till personer med intellektuella och/eller kognitiva funktionsnedsättningar?
  • Vad innehåller de vanligaste lagarna och rättigheterna som rör personer med funktionsnedsättningar och vad syftar de till?

Undervisningen kommer att bestå av tre tillfällen med föreläsningar, diskussioner och seminarier. Dessutom kommer du att få göra vissa praktiska moment, som till exempel observationer eller intervjuer, som du genomför på din arbetsplats.

Tidsåtgång för kursen är förutom de tre heldagarna 7 arbetsdagar för arbete med observationer, intervjuer samt inlämningsuppgifter. Kurslitteratur står arbetsgivaren för. Det är möjligt att studieort förläggs till annan ort än Gävle om många sökande kommer från en annan kommun.

Kurstillfällen:

Tisdag 25/10, Tisdag 15/11, Fredag 2/12

Kostnad: 3000 kr per deltagare

Anmäl dig här senast 23 september 2016

Kursen arrangeras i samarbete med Region Gävleborg

Kontakt

Josefin Westerberg Jacobson, tel: 026-648233, avdelningschef

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)