Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildning och samverkan

I de utbildningar som sker på Akademin för Hälsa och arbetsliv ingår samverkan med arbetslivet genom till exempel fältstudier, projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning, gästföreläsningar samt uppsatsarbeten.

Samverkan inom utbildning

Varje utbildning har ett utbildningsråd med representanter från arbetslivet samt lärare och studenter.

Här kan du läsa mer om den samverkan som sker i utbildningar som ges vid Akademin för Hälsa och Arbetsliv. Att samverka med studenter inom ramen för utbildningen ger uppdatering inom kunskapsområdet såväl som kontakter inför framtiden.

Exempel på samverkan inom akademins utbildningar

Socionomprogrammet

Inom socionomprogrammet äger VFU (verksamhetsförlagd utbildning) rum i termin 5. I övrigt präglas utbildningen av personlig utveckling och av att utveckla kontakter med fältet. Detta sker bland annat genom samarbetet inom  ASK, Arenan för social kunskapsutveckling. Under hösten 2016 kommer ett mentorskapsprogram att utvecklas för studenter vid utbildningen.

Examensarbeten inom Socionomprogrammet

Här finns information om att samverka med studenter som skriver examensarbete inom socialt arbete. Det finns möjlighet att ge förslag på uppsatsämnen till studenterna. Vad ska man tänka på när man lämnar förslag till ämnen för examensarbeten och vad gäller om jag ger en student ett uppdrag?

Sjuksköterskeprogrammet

Inom sjuksköterskeprogrammet sker flera VFU- perioder då sjuksköterskestudenterna genomför sin utbildning på arbetsplatser. Avtal om detta finns med Region Gävleborg med länets kommuner samt med Tio Hundra i Norrtälje. Inom utbildningen finns i samarbete med Region Gävleborg så kallade kliniska adjunkter anställda vilka bland annat garanterar att dialogen mellan utbildning och praktik fungerar.

Personal- och Arbetslivsprogrammet

Kontaktorganisationer är knutna till PA-programmet vid Högskolan i Gävle. Studenterna löser i samarbete med sina kontaktorganisationer uppgifter som ingår i kurserna de första två åren. I år tre sker fältstudier och examensarbete som gärna sker i samarbete med arbetslivet. Gästföreläsningar är ett vanligt inslag i utbildningen. 

Programmet för utredningskriminologi

Inom utbildningen sker gästföreläsningar och fältstudier. Det arrangeras dessutom karriärluncher samt temadagar då studenter, lärare och yrkesverksamma från branschen möts kring aktuella frågor.

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 

Denna utbildning präglas av nära samarbete med arbetslivet bland annat genom att kontaktorganisationer knyts till utbildningen och kurserna inom folkhälsovetenskap. Studenterna löser uppgifter från kurserna i samarbete med kontaktorganisationerna. I övrigt ingår gästföreläsningar och studiebesök.

Idrottsvetenskapliga programmet

I denna utbildning sker flera fältstudier och projekt i samarbete med arbetslivet. Även i denna utbildning samarbetar studenterna med kontaktorganisationer för att arbeta med studieuppgifter i utbildningen. Till exempel ingår att coacha personal från företag vad gäller träning och kost. Examensarbeten sker gärna i samarbete med olika aktörer från samhället och en presentation av dessa sker vid ett årligt event i samarbete med Gävleborgs idrottsförbund.

Kontakt

Anna Jansson Åkerson, Samverkansansvarig, tel: 026-648790

Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)