Akademin för hälsa och arbetsliv

Studentinformation

Kursfrågor

Vänd dig till akademikansliet med frågor om kursinnehåll, registreringar, kurslitteratur, tentamensskrivningar och tentamen på annan ort.

I Studentportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du bland annat registrera dig på kurser som du är antagen till och se dina studieresultat. Där anmäler du dig även till tentamen.

Kursplaner

I kursplanen finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista.

Programfrågor

Programinformation för innevarande student

Här finns information, material och annat bra att veta som rör våra olika program:


Stipendier

Ansökan om stipendier och nomineringar
Webbformulär för ansökningar och nomineringar, till de stipendier som finns att söka.

Akademin för hälsa och arbetsliv