Gå till eugreenalliance
Sök

Student på sjuksköterskeprogrammet

Här finns information till dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet

Huvudområdet omvårdnad

Huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet är omvårdnad och beskrivs utifrån de bärande begreppen hälsa, miljö, människa och vårdande.

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Riktlinjer för examensarbete

Studenter som ska börja skriva examensarbete från och med vecka 13 2023 och framåt, ska utgå från riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå Pdf, 672 kB.

Studenter som redan påbörjat sitt examensarbete tidigare än vecka 13 2023 utgår från nedanstående riktlinjer.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

VFU-portalen - KLIPP

Bostäder i samband med VFU:n

Om du behöver ordna boende på den ort där du har din vfu ordnar du det själv. Här finns några tips:

Bedömningsformulär och instruktion AssCe

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Kontakt

Marit Silén, utbildningsledare 
marit.silen@hig.se
070-713 89 12

Vid frågor som rör registrering:

Utbildningsadministratör
E-post: studentsupport@hig.se
Tel: 026-64 81 00 måndag-torsdag 9-10

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2024-04-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)