Sök

Student på sjuksköterskeprogrammet

Här finns information till dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet

Huvudområdet omvårdnad

Huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet är omvårdnad och beskrivs utifrån de bärande begreppen hälsa, miljö, människa och vårdande.

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

VFU-portalen - KLIPP

Bostäder i samband med VFU:n

Om du behöver ordna boende på den ort där du har din vfu ordnar du det själv. Här finns några tips:

Bedömningsformulär och instruktion AssCe

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Kontakt

Marit Silén, utbildningsledare 
marit.silen@hig.se
070-713 89 12

Vid frågor som rör registrering:

Utbildningsadministratör
E-post: studentsupport@hig.se
Tel: 026-64 81 00 måndag-torsdag 9-10

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)