Gå till eugreenalliance
Sök

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i tre av programmets kurser, dessutom ingår det fältstudier inom olika verksamhetsområden i ytterligare två kurser.

FAQ

Här hittar du svar på dina frågor om vfu för sjuksköterskeprogrammet för studenter antagna hösten 2024. För studenter antagna till tidigare intag hänvisas VFU frågor till VFU guiden längre ner på denna sida.

Vad är verksamhetsförlagd utbildning?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av sjuksköterskeprogrammet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde.

Syftet med VFU är att studenter får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. VFU genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen och EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv föreskriver.

VFU/ fältstudier i verksamheten ingår i alla terminer i sjuk-sköterskeprogrammet. Övningar av olika slag som också räknas som en del av den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i högskolans metodövningsrum som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU sker i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och olika vårdverksamheter inom Region Gävleborg, kommunerna i Gävleborgs län och inom privat verksamhet i länet. Om du går en studieortsbaserad utbildning med studieort Norrtälje så är du placerad inom Norrtälje Kommun. På den verksamhetsförlagda delen av sjuksköterskeprogrammet förväntas du gå enligt handledarens schema, dvs. tidiga morgnar, sena kvällar, helger och kanske något nattpass. Utbildningstiden inom alla verksamheter är 32 timmar/veckan.

Handledning säkerställer kvalitet under VFU. Enligt vår pedagogiska modell tillämpar vi kamratlärande i de flesta verksamheter vilket innebär att studenter arbetar i par. Det innebär att två studenter lär av och med varandra och med stöd av handledare. Handledning där en student handleds av en handledare förekommer också.

När i programmet ligger den verksamhetsförlagda utbildningen?

Termin 1: Innehåller en fältstudie på 2 veckor på ett äldreboende (Särskilt Boende), eller någon annan verksamhet där omvårdnaden står i fokus. Tanken är att alla studenter ska komma i kontakt med grundläggande.

Termin 2: VFU sker under 6 veckor på en vårdavdelning på något av sjukhusen som är knutna till HiG, dvs Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Norrtälje och i Sandviken.

Termin 3: Innehåller 6 veckor VFU på hälsocentral/vårdcentral

Termin 4: Denna termin innehåller många olika verksamhetsområden! Här finns ett akutinriktat område som innehåller fältstudier inom dels ”lättakut” verksamhet som tex planerad operationsverksamhet, dels inom mer oplanerad akut verksamhet, tex akutmottagning och ambulansverksamhet. Här ingår också en vecka fältstudier inom pediatrisk omvårdnad som tex BB och barnavdelning. Detta varvas med 5 veckor VFU inom psykiatrisk verksamhet inom både sluten- och öppenvård.

Termin 5: Den här terminen sker VFU inom kommunal/privat vårdverksamhet, dels inom äldreboende (SäBo), dels inom hemsjukvårdsområdet.

Termin 6: Här ingår 8 veckor VFU på en vårdavdelning på något av våra sjukhus.

Var genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen?

Campusbaserad utbildning: De studenter som börjar sin sjuksköterskeutbildning på höstterminen går en campusbaserad utbildning vilket innebär att den största delen av den teoretiska utbildningen sker på Campus Gävle, dvs. på Högskolan i Gävle. Det innebär också att oavsett var du bor så kan du få göra din VFU var som helst i Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland). Länet är stort, och du kan till exempel få göra din VFU i norra Hälsingland fast du bor i Gävle. Vi försöker alltid att placera studenter så rättvist det går men eftersom vi inte förfogar över några egna utbildningsplatser är vi beroende av vad våra 10 kommuner, Region Gävleborg samt våra privata vårdgivare erbjuder för platser. Vi kan alltså inte garantera ett visst antal platser i tex. Gävleområdet.

Studieortsbaserad utbildning: De studenter som börjar sin sjuksköterskeutbildning på vårterminen går en studieortsbaserad utbildning där studieorterna är Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Norrtälje. Det innebär också att du har den största delen av din VFU på den studieort med omnejd där du är antagen, men ibland kan det hända att, beroende på platstillgång, att du har din VFU på annan ort än studieorten.

Högskolan i Gävle har inga egna utbildningsplatser utan vi får platser från verksamheten. Dessa platser kan variera i antal från termin till termin.

Är det möjligt att göra verksamhetsförlagd utbildning utanför Gävleborgs län?

All VFU ska ske inom Gävleborgs Län på platser som du får tilldelad av VFU-ansvarig lärare på Högskolan i Gävle. Du får alltså inte ordna en egen plats eller göra din VFU utanför länet. Vi strävar efter att ha en hög kvalitet på våra utbildningsplatser och har en god organisation uppbyggd för att säkerställa det.

Kan jag göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands?

I termin 4 finns möjlighet att göra hela eller delar av din verksamhetsförlagda utbildning i något av våra grannländer Finland (inkl. Åland), Norge eller Danmark. Högskolan i Gävle ingår i ett nätverk vilket garanterar att studenten får god kvalité sin verksamhetsförlagda utbildning.

Kan jag få ersättning för boende och resor?

VOX studentförening erbjuder studenter chansen till bidrag för VFU. Detta för att hjälpa studenter som har fått en VFU-plats långt bort från studieorten med ekonomiskt bidrag för resor och/eller boendekostnad vid dubbla boenden. Se information på VOX hemsida eller Instagram @voxhig

VOX

Är jag försäkrad under VFU-tiden?

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige och under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.
Med skoltid avses

  • All tid inom Högskolans lokaler och område, utom när vistelsen är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än Högskolan
  • All tid då studenten deltar i verksamhet i Högskolans regi
  • Tid då studenten vistas på en VFU-plats
Kan jag få förtur till verksamhetsförlagd utbildning på studieort

Blankett finns på Högskolan i Gävles hemsida om du har speciella skäl att göra din VFU på någon av våra studieorter. OBS! Gäller bara i Gävleborg. Det är inte möjligt att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen utanför länet.

Hur ordnar jag boende på studieorten?

Om du behöver ordna boende på den ort där du har din vfu så har vi några tips här:

Även på Facebook och Blocket kan det finnas rum/lägenheter.

Du måste ordna ditt boende själv.

Hur nära VFU-perioden kan jag räkna med att få en VFU-placering?

Senast 3 veckor innan VFU-periodens start kan du få en vfu-placering, det beror på att verksamheten inte hinner ta fram schema och handledare. Det innebär att du måste vara behörig att gå kursen.

Finns det någon guide där jag kan se vilka avdelningar/mottagningar som jag kan göra min verksamhetsförlagda utbildning på?

Kliniska adjunkter

Högskolan i Gävle har tillsammans med Landstinget Gävleborg och TioHundra AB i Norrtälje 12 kliniska adjunkter anställda som ska stödja studenterna och deras handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. Dessutom har kommunerna 2 kliniska adjunkter anställda för de placeringar som sker inom särskilt boende för äldre. De kliniska adjunkterna ansvarar också för bedömningar och betygssättning av studenten.

Handledare/huvudhandledare under VFU

Sjuksköterskor ansvarar för den kliniska handledningen. Inom de flesta verksamheter finns också huvudhandledare som har ett mer övergripande ansvar för planering och handledningen av studenter och som fungerar som stöd för handledarna.

Bedömning under VFU

Under de kliniska studierna är du som student tillsammans med handledande sjuksköterskor och kliniska adjunkter ansvarig för att det sker bedömning av progressionen av dina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

En förutsättning för en nyanserad och korrekt bedömning, är att du som student i så stor utsträckning som möjligt anpassar arbetsschemat efter handledarens. Detta underlättar kontinuitet i handledningen. Bedömningen sker vid två tillfällen under VFU (halvtidsdiskussion, avslutande bedömning) tillsammans med dig, din handledare och klinisk adjunkt.

Fältstudier

I vissa kurser förekommer fältstudier inom ett angivet område, ofta 3-5 dagar. Dessa betygssätt inte utan endast närvarokontroll förekommer.


VFU-portalen Klipp

Alla utbildningsplatser som du får under utbildningen finns i Klipp som är ett webbaserat placeringssystem där du kan se alla dina VFU-placeringar. De studenter som tillhör studieort Norrtälje kan inte se sina placeringar i Region Gävleborgs version av Klipp utan får access till Stockholms Läns Landstings Klipp.

 

 
Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2024-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)