Student på Vård av äldre

Här finns information till dig som är student på Specialistsjuksköterskeprogrammet -inriktning vård av äldre 60 hp

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

 1. Riktlinjer för skriftliga uppgifter
 2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgift

Specialistsjuksköterskeprogrammet

med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

 1. Utbildningsplan

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

 1. Publicera din uppsats

Riktlinjer för examensarbete

 1. Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå.
 2. Anhållan om tillstånd från verksamhetschef
 3. Exempel informationsbrev enkät
 4. Exempel informationsbrev intervju
 5. Hur deltagarna identifierats
 6. Forskningsetiska rådet

Kontakt

Marit Silén, utbildningsledare
070-713 89 12
marit.silen@hig.se

Annica Ernesäter, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, anaerr@hig.se

 1. Akademisekreterare
  Lena Hjelm
  026-648871
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)