Student på Vård av äldre

Här finns information till dig som är student på Specialistsjuksköterskeprogrammet -inriktning vård av äldre 60 hp

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifter
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgift

Specialistsjuksköterskeprogrammet

med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

  1. Utbildningsplan

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

  1. Publicera din uppsats

Riktlinjer för examensarbete

  1. Anhållan om tillstånd från verksamhetschef
  2. Exempel informationsbrev enkät
  3. Exempel informationsbrev intervju
  4. Hur deltagarna identifierats
  5. Forskningsetiska rådet

Kontakt

Bernice Skytt, utbildningsledare
026-64 82 85
bernice.skytt@hig.se

Annica Ernesäter, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, anaerr@hig.se

  1. Akademisekreterare
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)