Sök

Forskarutbildningskurser vid Akademin för hälsa och arbetsliv

Akademin erbjuder forskarutbildningskurser för dig som är antagen till forskarutbildning vid Högskolan i Gävle eller något annat lärosäte.

I utbildningen på forskarnivå ingår, förutom den vetenskapliga avhandlingen, en kursdel. För både doktorsexamen och licentiatexamen krävs det att samtliga obligatoriska kurser på forskarnivå har fullgjorts och godkänts. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Kurserna är sökbara för alla doktorander antagna till forskarutbildning, om inget annat anges. Kurserna ges oftast en (1) gång per år men i vissa fall vartannat år.

Urval av sökande till våra kurser görs enligt följande kriterier:

  1. Antagna till HiG:s forskarutbildningar
  2. Anställd på HiG, antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte
  3. Övriga sökande prioriteras därefter enligt andel (%) genomförd forskarutbildning

Höstterminens kurser sökes senast 16 maj. Vårterminens kurser sökes senast 21 oktober.

https://sunet.artologik.net/hig/Survey/12030

Högskolans entré.

OMF902F

  • Research communication with different target audiences in national and international contexts 2,5 hp

AHF904F

  • Quantitative and qualitative research methods 10 hp


OMF900F

  • Vetenskaplig teoribildning (för ämnena socialt arbete och vårdvetenskap)
    OBS INSTÄLLD VT23

Kommande kurser vårterminen 2023

Se ovan

Kommande kurser höstterminen 2023

Publiceras i februari/mars 2023

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning på Akademin för hälsa och arbetsliv

Annika Nilsson
E-post: annika.nilsson@hig.se
Telefon: 026-64 82 82

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)