Hållbarhet i nordiska agrara och skogliga ekosystem

Kurspaket med tre delkurser.

Kursen baseras på utomhusstudier av trädgårds-, jordbruks- och skogsekosystem i norden. Undervisning sker utomhus och följs upp av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Hållbar odling av grödor är grundläggande för förvaltningen av naturresurser. I denna första del av kursen kommer du att lära dig om hur man kan odla trädgårdsgrödor på ett hållbart sätt och samtidigt utnyttja befintliga förutsättningar för att skapa miljöer som bidrar till bevarande av både arter och deras livsmiljöer. Kursen integrerar kunskaper från både trädgårdsodling och bevarandebiologi. Vi behandlar t.ex. Frågor om hur vi kan skapa förutsättningar och långsiktiga lösningar som inkluderar människan och olika agrara och naturliga miljöer, framtida matproduktion och matsäkerhet.

I nästa del kommer du att lära dig om växt- och djurekologi i boreala skogar, klimat- och geologins inverkan på bildandet av de boreala ekosystemen. Kursen behandlar mänsklig påverkan av skogsekosystem och den ekonomiska betydelsen (både historisk och nutida) för skogsbruket. Under seminarier diskuteras t.ex. Olika åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och motståndskraften mot störningar.

Hållbar användning av naturresurser är viktig för att främja hållbar utveckling. I den här delen av kursen diskuteras tidigare och nuvarande miljöproblem. Olika alternativ för långsiktiga lösningar inom fiske, gruvdrift och skogsbruk kommer att behandlas. Även andra aspekter som hållbar energianvändning, naturen en plats för fritidsaktiviteter samt mark och markanvändning i det svenska moderna jordbruket kommer att studeras.

Kursen innehåller följande delkurser:

  1. Hållbar hortikulturell odling och naturvårdsbiologi, 15 hp
  2. Biodiversitet i boreala ekosystem 7,5 hp
  3. Avancerade studier av hållbarhet i nordiska ekosystem 7,5 hp

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen i biologi eller agrikultur eller skogsbruk eller trägårdsvetenskap eller motsvarande samt Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Application

Ansökan sker via www.antagning.se. Anmälningskod HIG-18100. Sista ansökningsdag 15 april, 2018.

 

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)