Gå till eugreenalliance
Sök

Arbetshälsa och arbetsmiljö

God arbetshälsa och arbetsmiljö är förutsättningar för trivsel, välbefinnande, produktivitet och lönsamhet. Vår forskning i området är erkänd och är grunden till den fort- och vidareutbildning vi erbjuder inom ramen för uppdragsutbildning.

Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning och utbildning som i samverkan med arbetsgivare, olika organisationer och företagshälsan bidrar till förbättrad arbetshälsa och ett hållbart arbetsliv. Vi vet att en god arbetsmiljö i en organisation är en förutsättning för effektivitet i verksamheten.

Vi erbjuder dels en introduktionsutbildning kring arbetsmiljökunskap med direkt tillämpbara kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljöområdet. Dels kan vi erbjuda en kurs som är mer inriktad på regelsystemet. Vad som styr arbetsmiljöområdet, vilka är aktörerna och dess roller och vilka som är de stora utmaningarna.

Båda kurserna ges efter överenskommelse.

Vi skräddarsyr även utbildningar utifrån era önskemål vilket kan beröra ergonomi, belastningsskador, psykosocial arbetsmiljö, flexibelt arbete med flera områden.

Aktuella kurser

Regelsystem inom arbetsmiljöområdet

Regelsystem inom arbetsmiljöområdet
Syftet med kursen är ökad kunskap om hur det svenska regelsystemet inom arbetsmiljöområdet är uppbyggt och hur det fungerar samt kunskap om parters och myndigheters roller i området. Vidare ger kursen en överblick av några av de viktigaste arbetsmiljöutmaningarna vi står inför idag.

Innehåll
Kursen tar upp bland annat följande moment:

 • Introduktion och historik bakgrund till utvecklingen av området
 • Politisk styrning av området
  Lagar, policys, föreskrifter och avtal samt svensk partssamverkan inom arbetsmiljöområdet
  Myndigheternas roller och beslutsmandat
 • Arbetsmiljöarbete
  Organisatorisk och social arbetsmiljö
  Systematiskt arbetsmiljöarbete med fördjupning/tillämpning inom ergonomi och psykosocial arbetsmiljö

Upplägg
Kursen genomförs på Högskolan i Gävle och via distansutbildning genom föreläsningar och seminarier och egna uppgifter. Undervisningen är fördelad på ett antal kursträffar om sammanlagt 3,5 dag. Beroende på uppdragsgivarens önskemål kan utbildningen vara grund till högskolepoäng.

Kursmaterial
Framtagen relevant kurslitteratur, artiklar, och annat forskningsmaterial i form av presentationer.

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta Zahra Ahmadi, avdelningschef,
e-post: zahra.ahmadi@hig.se

Arbetsmiljöarbete i praktiken

Arbetsmiljöarbete i praktiken
Kursen ger en översikt av hur arbetsmiljön regleras och styrs i Sverige, med fokus på hur systematiskt arbetsmiljöarbete omsätts i praktiken. I kursen får deltagarna också en introduktion till samtalsmetodik som utgår från aktivt lyssnande och ett coachande förhållningssätt. Denna introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet ger deltagare kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara i arbetet.

Innehåll

 • Reglering och styrning av arbetsmiljöområdet
 • Arbetsmiljölagen, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Lag om medbestämmande i arbetslivet
 • Metoder och teorier för sorterande samtal
 • Konsultativt arbetssätt, Coachande metoder, motiverande samtal, hälsosamtal
 • Utforma och genomföra utbildningar inom arbetsmiljöområdet och professionen

Upplägg
Kursen genomförs genom föreläsningar och seminarier på Högskolan i Gävle eller som nätbaserad distansutbildning. Undervisningen är fördelad på 2 kursdagar, med studieuppgift däremellan. Uppföljning av studieuppgiften genomförs under kursträff 2.

Kursstart sker efter överenskommelse.

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta Marina Heiden, utbildningsledare, tel: 026-648544

Intresseanmälan

Har du frågor om uppdragsutbildning eller vill ha hjälp och stöd i att beställa en kurs kan du skicka in en intresseanmälan i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-02-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)