Gå till eugreenalliance
Sök

Lokala lägesbilder och brottsförebyggande arbete

För dig som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har Högskolan i Gävle skapat en kurs som fyller på din kunskap och ger möjligheter till ett mer effektivt arbete. Kursen kommer ge dig en grundläggande förståelse för hur man tar fram lokala lägesbilder.

I kursen kommer du att få lära dig om förutsättningar och möjligheter för att kartlägga
och analysera brotts- och otrygghetsproblem, samt använda teori och praktik för
att utveckla din kunskapsbas och arbeta mer kunskapsbaserat. Vi kommer även att
diskutera olika informationskällor och analysera för- och nackdelar med dessa samt hur
du kan prioritera och sortera olika insatser och åtgärder, följa upp och utvärdera dessa
på ett effektivt sätt.

Som deltagare kommer du att få ta del av olika perspektiv och möjligheter som enskild
aktör och samhällsaktör i samverkan med andra. Du kommer att lämna kursen med
ökad kunskap och förmåga att bedriva brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete på ett mer effektivt och kunskapsbaserat sätt.

Lärare på kursen är Jerzy Sarnecki, Amir Rostami och Lars Westfelt, alla verksamma
inom kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • skapa en lokal lägesbild som kan användas som underlag för trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i din kommun.
 • Redogöra för olika former av lokalt samverkansbehov mellan polismyndigheten och andra organisationer med fokus på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
 • Diskutera och beskriva innebörden av begreppet kunskaps och evidensbaserad
  brottsförebyggande verksamhet.
 • Diskutera olika informationskällor och analysera för- och nackdelar med dessa.

Kursens upplägg

Kursen sker digitalt via zoom.

Kursdagar: 15-16 november och 22-23 november

Dag 1 - Introduktion till lokala lägesbilder
 • Vad är en lokal lägesbild?
 • Varför behöver man en lokal lägesbild?
 • Vilka aktörer behöver samverka för att skapa en lokal lägesbild?

Metoder för insamling av data

 • Kvantitativ data- som statistik från polis och myndigheter
 • Kvalitativ data- t.ex. intervjuer, fokusgrupper och enkäter
 • Verktyg och resurser för insamling av data
Dag 2 - Analysera data
 • Att analysera och tolka data för att skapa en lägesbild
 • Bearbetning och sammanställning av data
 • Hur data kan användas för att identifiera problemområden och
  sätta prioriteringar

Planera en lägesbild

 • Att skapa en lägesbild utifrån insamlade data
 • Att hitta relevant information för att skapa en lägesbild
 • Struktur och layout för en lägesbild
Dag 3 - Att skapa en lägesbild
 • Övning i att samla in och analysera data för att skapa en lägesbild och
  skapa en lägesbild utifrån dessa
Dag 4 - Att skriva en lägesbild
 • Använda lägesbilden för trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser
 • Att använda lägesbilden för att sätta prioriteringar och välja rätt åtgärder
 • Hur lägesbilden kan användas för att samverka med andra aktörer och skapa en
  gemensam strategi.
 • Lägesbilden som underlag för planering och uppföljning av insatser.

Kostnad

Kostnaden för kursen är 15 000 kronor (exkl. moms), kurslitteratur ingår. Kursen sker inom ramen för uppdragsutbildning och är personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren

Examination

Deltagare på kursen kan välja om de vill examineras eller inte efter genomgången kurs. Vid examination ger kursen 3 hp. Kursbevis ges vid godkänd examination. Väljer man att delta utan examination ges ett kursintyg efter kursens slut.

Anmälan

Du anmäler dig i formuläret nedan. Sista dag för anmälan är den 17 oktober. Begränsat antal platser, anmälan är bindande. Vid för få anmälda tar sig Högskolan i Gävle rätten att ställa in eller skjuta upp tillfället.

Kontakt

Josefin Westerberg

e-post: Josefin.WesterbergJacobson@hig.se 

Kivanc Atak

e-post: kivanc.atak@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)