Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningsledare

Utbildningsledare ansvarar för utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ett utbildningsområde. I ansvaret ingår bl.a. att planera, bereda, fördela och beställa kurser i program, att utveckla nya kurser och att ta fram informationsmaterial och informera om utbildningsprogram och övriga kurser.

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp
Anna-Karin Enhol Näslund
E-post: anna-karin.enhol.naslund@hig.se

Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
Lena Svennberg
E-post: lena.svennberg@hig.se Telefon: 026-64 84 17

Kandidatprogram i socialt arbete med internationell inriktning
Catharina Löf, utbildningsledare
E-post: catharina.lof@hig.se

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
Kivanc Atak, utbildningsledare
E-post: kivanc.atak@hig.se Telefon: 026-64 81 98

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Åsa Samuelsson
E-post: asa.samuelsson@hig.se Telefon: 026-64 50 07

Masterprogram i socialt arbete 120 hp
Åsa Vidman, utbildningsledare
E-post: asa.vidman@hig.se

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp
Linda Langeborg
E-post: linda.langeborg@hig.se Telefon: 026-64 84 59

Sjuksköterskeprogrammet
Marit Silén, utbildningsledare
E-post: marit.silen@hig.se Telefon: 070-713 89 12

Specialistsjuksköterskeprogrammen
Annica Björkman, utbildningsledare
E-post: annica.bjorkman@hig.se Telefon: 026-64 84 04

Socionomprogrammet 210 hp
Åsa Vidman, utbildningsledare
E-post: asa.vidman@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-04-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)