Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningsråd

Utbildningsråd finns för alla program inom Högskolan. Utbildningsledaren är ordförande och sammankallande, och möten genomförs en gång/termin och protokollförs.

Utbildningsrådens sammansättning

Rådet består av företrädare för

  • lärare
  • studenter
  • yrkesliv/samhälle

Ledamöterna ska i samtliga fall ha anknytning till utbildningarnas innehåll och företrädarna för lärarna bör undervisa inom något av de berörda programmen. Studentrepresentanter utses via Gefle Studentkår och ska vara registrerade på något av programmen. Utbildningsledaren ska ingå i rådet och vara ordförande.

Mandatperioden är vanligtvis tre år. Antalet ledamöter kan variera. Representanter för lärare och yrkeslivet utses av akademichef. 

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)