Utbildningsrådet för Folkhälsostrategprogrammet

Externa ledamöter utbildningsråd

Karin Bjellman, Folhälsoutvecklare, Region Gävleborg
Bertil Ahlqvist, regionchef, Friluftsfrämjandet
Josefin Wennelin, folkhälsoutvecklare och närvårdkoordinator, Älvkarleby kommun
Johan Byström, HR-specialist, Stora Enso Skutskärs bruk 

 

Företrädare för lärare

Karin Bjellman Region Gävleborg 
Josefine Wennelin Älvkarleby kommun
Johan Byström Stora Enso
Bertil Ahlqvist Friluftsfrämjandet
Kent Dimberg Biologi
Anna Lindvall Biologi
Gloria Macassa Folkhälsovetenskap
Maria Savela Folkhälsovetenskap  

 

Företrädare för studenter

Studentrepresentant (vakant)
Studentrepresentant (vakant)    

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)