Utbildningsrådet för Folkhälsostrategprogrammet

Maria Savela,Ordförande/sammankallande

Externa ledamöter utbildningsråd


Bertil Ahlqvist, regionchef, Friluftsfrämjandet
Josefin Wennelin, folkhälsoutvecklare och närvårdkoordinator, Älvkarleby kommun
Johan Byström, HR-specialist, Stora Enso Skutskärs bruk 
Kim Forsell, Work for You
Annika Jonsson, Länsstyrelsen

Företrädare för lärare

Lars Hillström. Biologi
Anna Lindvall, Biologi
Gloria Macassa, Folkhälsa
Agneta Morelli, Folkhälsa

Företrädare för studenter

Anna Jansson, Samverkansansvarig på Högskolan i Gävle 
Viktor Pykkölä, År 2, utbildningsbevakare
Studentrepresentant (vakant)
Studentrepresentant (vakant)  

 

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)