Utbildningsråd för idrottsvetenskapliga programmet

Företrädare för yrkesliv/samhälle

Ann-Gerd Bergdahl, Distrikts-/Utbildningschef Gästriklands idrottsförbund
Lars Sandberg, chef Idrott, Kultur och Fritidsförvaltningen, Gävle kommun
Sara Sjölin, ansvarig för FaR, Samhällsmedicin, landstinget Gävleborg

Företrädare för privata näringslivet

Vakant

Företrädare för studenter

Johan Linnaeus
Linn Sjögren

Företrädare för lärare

Kajsa Jerlinder, biträdande utbildningsledare och lärare idrottsvetenskap, HiG
Fredrik Hellström, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG
Göran Svedsäter, lärare idrottsvetenskap, HiG
Mikael Westling Söderström, lärare idrottsvetenskap, HiG
Maria Westin, lärare idrottsvetenskap, HiG

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)