Utbildningsråd för masterprogrammet i arbetshälsovetenskap

Företrädare från yrkesliv/samhälle

Eva Thulin-Skantze, Arbetsmiljöstrateg Avdelningen för arbetsgivarpolitik, arbetslivssektionen Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Bohlin, HR-specialist inom arbetsmiljö och hälsa AB Sandvik Materials Technology

Studentrepresentanter

Marijke Keus van de Poll
vakant plats

Lärarrepresentanter

Mats Djupsjöbacka, CBF, Akademin för hälsa och arbetsliv, ordförande och sammankallande
Birgitta Wiitavaara, CBF, Akademin för hälsa och arbetsliv
Per-Arne Wikström, Företagsekonomi, Akademin för utbildning och ekonomi
Per Lindberg, CBF, Akademin för hälsa och arbetsliv

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)