Utbildningsråd för masterprogrammet i arbetshälsovetenskap

Företrädare från yrkesliv/samhälle

Christina Wallin, Region Gävleborg
Annika Hed Ekman, Region Gävleborg
Nike Leima, BillerudKorsnäs
Magnus Broman, Sandvik Materials Technology
Lise-Lotte Argulander, Företagarna
Per Nylén, Arbetsmiljöverket
Anna Helmer, Lunds universitet

Studentrepresentanter


Lärarrepresentanter

Marina Heiden, utbildningsledare
Gunnar Bergström, ämnesföreträdare
Hans Richter, lärarrepresentant

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)