Utbildningsråd för personal- och arbetslivsprogrammet

Företrädare från yrkesliv/samhälle

Ann-Christin Hedkvist (HR-konsult)
Gävle Kommun, Kommunledningskontoret
Telefon: 026-17 91 95
E-post: ann-christin.hedkvist@gavle.se

Lisa Wagenius (Employer branding specialist)
Sandvik AB
Telefon: 026-26 11 48 alt 070-616 33 58
E-post: lisa.wagenius@sandvik.com

Sari-Hanna Markkula
Lantmäteriet, HR-enheten
Telefon: 026-63 35 44 alt. 072-575 96 69
E-post: Sari-Hanna.Markkula@lm.se

Studeranderepresentanter

Gefle Studentkår har utsett följande tre studeranderepresentanter till utbildningsrådet:

Isabelle Lammers - utbildning@pagefle.com (070-434 97 08)
Sara Thunström - ordforande@pagefle.com (070-873 17 02)
Frida Hurtig – fridahurtig@hotmail.se (070-600 78 63)

Lärarrepresentanter/samverkansansvarig

Rolf Jonsson, Statsvetenskap, AUE
Margareta Petrusson, AHA
Candice Ståhl, Juridik, AUE
Mårten Eriksson, Psykologi, AHA
Anna Jansson Åkerson (Samverkansansvarig AHA)

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)