Utbildningsråd för personal- och arbetslivsprogrammet

Företrädare från yrkesliv/samhälle

Ann-Christin Hedkvist, HR-konsult
Gävle Kommun, Kommunledningskontoret
Telefon: 026-17 91 95
E-post: ann-christin.hedkvist@gavle.se

Alexandra Unstad, HR Manager
Sandvik Materials Technology
Telefon: 026-26 36 08
E-post: alexandra.unstad_c@sandvik.com

Per Gussman, HR-chef
Fastighetssnabben
Telefon: 010-130 86 44
E-post: par.gussman@fastighetssnabben.se

Studeranderepresentanter

Gefle Studentkår har utsett följande tre studeranderepresentanter till utbildningsrådet:

Ebba Hedberg HT21
Sofia Koebe Gustafsson HT21
Eva Liss HT21

Lärarrepresentanter/samverkansansvarig

Candice Ståhl, Juridik, AUE
Mårten Eriksson, Psykologi, AHA
Anna Jansson Åkerson, Folkhälsovetenskap, AHA
Larisa Nilsson, AUE

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)