Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningsråd för utbildningar inom socialt arbete

För Socionomprogrammet finns ett samverkansforum som dels består av samordning av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och dels ett utbildningsråd som i samverkan diskuterar socionomutbildningens kvalitet och utveckling i relation till utbildningens mål och fältets behov.

Företrädare från yrkesliv/samhälle

I vårt samverkansforum ingår parter som representerar yrkesfältet för socionomer såsom kommuner, Region Gävleborg samt frivilliga och privata organisationer som bedriver socialt arbete.

Sofie Jonsell, Rapatac Sandviken
Charlotte Agnevik Jonsson, Region Gävleborg
Anna Danielsson, Sandvikens Kommun
Emilie Printz, Gävle Kommun
Lars Lodin, Gävle Kommun

Studeranderepresentanter

Minst tre studentrepresentanter ingår. En från varje årskurs i programmet.
Sagar Poudel, 23/24, Socionomprogrammet.
Emelie Gustafsson, 23/24.

Lärarrepresentanter

Minst tre lärarrepresentanter ingår i forumet.

Åsa Vidman, utbildningsledare Socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete.
Catharina Löf, utbildningsledare, Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.
Bo Söderqvist, lärarrepresentant på kursrådet för Socionomutbildningen.

För närmare information om vårt samverkansforum kontakta utbildningsledare Åsa Vidman asa.vidman@hig.se
och Catharina Löf catharina.lof@hig.se


Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)