Utbildningsråd för utbildningar inom socialt arbete

För Socionomprogrammet finns ett samverkansforum som dels består av samordning av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och dels ett utbildningsråd som i samverkan diskuterar socionomutbildningens kvalitet och utveckling i relation till utbildningens mål och fältets behov.

Företrädare från yrkesliv/samhälle

I vårt samverkansforum ingår parter som representerar yrkesfältet för socionomer såsom kommuner, Region Gävleborg samt frivilliga och privata organisationer som bedriver socialt arbete.

Studeranderepresentanter

Minst tre studentrepresentanter ingår. En från varje årskurs i programmet.

Isabella Wassberg Demetriou HT21, Kandidatprogram i socialt arbete med internationell inriktning 

Elin Johansson HT21, Socionomprogrammet

Lärarrepresentanter

Minst tre lärarrepresentanter ingår i forumet.

För närmare information om vårt samverkansforum kontakta utbildningsledare Marie Löhman, tel 026-64 82 63, mln@hig.se


Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)