Utbildningsråd för utredningskriminologi

Företrädare för arbetslivet

John Köhler, Polisen
Eva Cooper, Företagarna
Elin Lundgren, Sveriges riksdag
Jens Gagge, Gävle kommun

Företrädare för lärare

Erik Häggström, ordförande
Jerzy Sarnecki

Företrädare för studenterna

Therése Stråle HT21-VT22

Malin Dyrebrant HT21

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)